Velg en region og språk
Univerzálne lepidlo

PCI UKL 302

na všetky typy mäkkých podlahových krytín

PCI UKL 302
Vlastnosti produktu:
 • Veľmi nízky obsah emisných látok, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
 • Označené Modrým anjelom vďaka nízkemu obsahu emisných látok (RAL UZ 113).
 • Bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610; Giscode D 1.
 • Bez zápachu.
 • Dobrá ťažná sila.
 • Veľký rozsah použitia.
EMICODE: EC1 PLUS
Environmentálna značka: Blauer Engel
Rozsah použitia:
 • Disperzné lepidlo na podlahy v interiéroch.
 • Na lepenie:
  – textilných podlahových krytín s textilným rubom,
  – textilných podlahových krytín so syntetickým rubom,
  – textilných podlahových krytín s jutovým rubom,
  – textilných podlahových krytín s latexovým PVC alebo PUR penovým rubom,
  – pletených krytín,
  – vpichovaných textilných krytín,
  – PVC krytín v rolkách a dlaždiciach,
  – PVC krytín s textilný filcovým rubom,
  – PVC krytín s penovým rubom,
  – PVC s povrchovou úpravou z korku,
  – PCI izolačných podložiek,
  – linolea v rolkách,
  – korkového linolea,
  – gumených krytín do 2 mm hrúbky s hladkým alebo brúseným rubom,
  – dizajnových krytín.
 • Vhodné na podlahové vykurovanie.
 • Vhodné na použitie kresiel na kolieskach podľa normy DIN EN 12 529.
 • Vhodné na mokré čistenie šampónovými a reakčnými čistidlami.
 • Vhodné na použitie na lodiach, spĺňa požiadavky Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.
Farby: biela
Balenie: 14-kg-vedro/ 7-kg-vedro
Kalkulačka
Videá:
Certifikáty:
Názov MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Carraferm®, PCI Novoment® Z1, PCI Novoment® M3 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI UKL 302, PCI UFX 382, PCI Epoxigrund Rapid, PCI USP 32 S, PCI Nanofug® Premium
Názov (nicht übersetzt) Konformitätserklärung Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Lastogum®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI STL 39, PCI UKL 302, PCI Gisogrund® 404, PCI UFX 382, PCI Epoxigrund Rapid, PCI USP 32 S, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A1/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A1/3.18c V kombinácii s produktom PCI UKL 302
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC 1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC 1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI UKL 302
Vyhľadávanie obchodných partnerov