Velg en region og språk
Minerálna hydroizolačná stierka

PCI Barraseal®

do pivníc, nádrží a pre oblasť odpadových vôd

PCI Barraseal®
Vlastnosti produktu:
 • Vodotesná a mrazuvzdorná, univerzálne použiteľná v interiéroch aj exteriéroch až do 10 m vodného stĺpca.
 • Plasticko-krémovitá konzistencia, jednoducho a ľahko sa spracováva.
 • Aplikácia štetkou, hladidlom alebo nástrekom.
 • Výborná prídržnosť, nevyžaduje penetráciu ani spojovací mostík.
 • Odolná proti agresívnym síranom v odpadových vodách.
 • Trvanlivá, s vysokou mechanickou odolnosťou.
 • Vynikajúca odolnosť proti oteru za mokra, skúšané ako kameninová rúra pri viac než 100 000 cykloch.
 • Dlhodobá odolnosť proti silnému chemickému vplyvu, trieda expozície XWW3 podľa DIN 19 573 (skúšané pri pH 4,0).
 • Na použitie podľa EN 206-1 pri triedach expozície XS 1-3, XF1-3, XA 1-3.
 • Všeobecné osvedčenie o skúškach stavebného dozoru podľa skúšobných zásad MDS.
 • Certifikovaná podľa EN 1504 časť 2.
Rozsah použitia:
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny, podlahy a stropy.
 • Na zhotovenie hydroizolácie na báze cementovej stierky pre pozemné, podzemné a vodohospodárske stavby, na rekonštrukcie aj pre novostavby.
 • Na hydroizoláciu nádrží podľa DIN 18535 do naplnenia 10 m.
 • Medziľahlá hydroizolácia pod bitúmenové stierky ako napr. PCI Pecimor®.
 • Na utesnenie vonkajších stien pivníc, vlhkých priestorov, oporných múrov.
 • Na ochranu povrchu pochôdznych kanálov, otvorených žľabov čistiarní odpadových vôd a iných zariadení na úpravu odpadových vôd.
 • Na hydroizoláciu vlhkého a zasoleného muriva spolu so sanačnými omietkami PCI Saniment®.
 • Na hydroizoláciu pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody.
Farby: sivá
Balenie: 25-kg-vrece
Kalkulačka
Videá:
Vyhľadávanie obchodných partnerov