Velg en region og språk
Základový penetračný náter

PCI Gisogrund® PGM

na savé podklady, na steny, stropy a podlahy

PCI Gisogrund® PGM
Vlastnosti produktu:
 • Bezrozpúšťadlová vodou riediteľná základová penetrácia. (Nezaťažuje okolie ani spracovateľa parami rozpúšťadiel. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru ani výbuchu.)
 • Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu. Spevňuje podklad.
 • Chráni tenkovrstvové maltové lôžka alebo vyrovnávacie stierky pred rýchlym vysýchaním, zabraňuje skráteniu doby lepivosti, zlepšuje priľnavosť a zabraňuje tvorbe zmrašťovacích trhlín.
 • Zabraňuje vytváraniu vzduchových bublín pri vyrovnávaní podkladov samonivelizačnými stierkami radu PCI.
Rozsah použitia:
 • Na vnútorné a vonkajšie použitie.
 • Na steny, stropy a podlahy.
 • Na penetráciu sadrových omietok, sadrokartónov a sadrových tvaroviek, pórobetónu, betónu, anhydritových poterov, omietky a muriva pred pokladaním keramických obkladov.
 • Na penetráciu savých podkladov v systéme zatepľovania fasád.
 • Na základovú penetráciu omietkových podkladov pred nanesením tenkovrstvových aplikácií.
 • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou cementových samonivelizačných podlahových stierok a ďalších hydraulicky tvrdnúcich mált a anhydritových poterov.
 • Na povrchové spevnenie kriedujúcich a prašných podkladov.
 • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou fasádnych, vnútorných farieb a tapiet.
Farby: biela
Balenie: 20-kg-vedro/ 10-kg-vedro/ 5-kg-vedro/ 1-kg-vedro
Videá:
Vyhľadávanie obchodných partnerov