Velg en region og språk
Adhézna a ochranná penetrácia

PCI Gisogrund®

na steny a podlahy

PCI Gisogrund®
Vlastnosti produktu:
 • Bezrozpúšťadlová, podľa TRGS 610; Giscode D1.
 • Veľmi nízke emisie, GEV-EMICODE EC 1.
 • EU 2004/42/IIA(g)(50/30):< 15 g/l.
 • Vylepšuje pevnosť a nosnosť podkladov a zvyšuje priľnavosť obkladov, dlažieb, omietok a tapiet. 
 • Spoľahlivé priľnutie, PCI lepidlá na obklady a dlažby bezpečne držia na penetrácii PCI Gisogrund®
 • Chráni tenkovrstvové maltové lôžka alebo vyrovnávaciu stierku pred rýchlym vysušovaním na nasiakavých podkladoch, predlžuje dobu lepivosti, zlepšuje priľnavosť a zabraňuje tvorbe trhlín vplyvom zmrašťovania. 
 • Zabraňuje tvorbe bublín a príliš rýchlemu vysušovaniu pri vyrovnávaní podkladu samonivelizačnými stierkami PCI Periplan® alebo PCI Periplan® Fein.
 • Chráni síranovápenaté/anhydritové potery pred tvorbou ettringitu.
 • Uľahčuje neskoršie odstraňovanie tapiet pri renovačných prácach. 
 • Spĺňa smernice Zväzu výrobcov sadry a sadrových dosiek.
 • Kontrolná modrá farba, umožňuje dobrú kontrolu natretej plochy.
Rozsah použitia:
 • Na vnútorné a vonkajšie použitie. 
 • Na steny a podlahy. 
 • Na penetráciu pred nanesením samonivelizačných a stierkových vyrovnávacích hmôt na podlahy (napr. PCI Periplan® alebo PCI Periplan® Fein alebo PCI Pericem®) a ďalších hydraulicky tvrdnúcich mált a anhydritových poterov.
 • Na penetráciu pórobetónu a tehlového muriva pred nanesením sadrových a vápenno-sadrových omietok.
 • Na penetráciu anhydritových poterov a stavebných dosiek.
 • Na penetráciu poterov z liateho asfaltu pred nanesením PCI lepidiel na dlažby.
 • Na spevnenie drobivých, savých poterov a omietok v interiéroch pred pokládkou obkladov, dlažieb a mozaiky.
 • Na ochranu proti vlhkosti a na zpevňujúcu penetráciu sadrových omietok, sadrokartónu a sadrových tvárnic, pórobetónu, betónu, asfaltu, omietky a muriva pred pokládkou obkladov, dlažieb a tapetovaním.
Farby: modrá
Balenie: 10-l-vedro/ 5-l-vedro/ 1-l-sáčok
Kalkulačka
Videá:
Certifikáty:
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC 1) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC 1) V kombinácii s produktom PCI Gisogrund®
Vyhľadávanie obchodných partnerov