PCI Apogel® SH

Silikátová živica na zalievanie trhlín v poteroch
PCI Apogel® SH
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Len s miernym zápachom; počas miešania ani spracovania nezapácha.
 • Bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610; preto nedochádza k narušeniu materiálov izolačnej vrstvy.
 • Veľmi nízke emisie; GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
 • Rýchlo vytvrdzuje (cca 25 minút pri +23 °C).
 • Jednoduché a čisté spracovanie; nie je potrebné miešadlo; aplikačná násadka umožňuje prispôsobiť sa šírke trhliny.
 • Hospodárna; so stupnicou pre presné dávkovanie a miešanie čiastkových množstiev.

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: žltá
Balenie: 0,60-l-kombi balenie
 • Na podlahy v interiéroch aj exteriéroch.
 • Na zalievanie trhlín a zmrašťovacích škár v minerálnych poteroch.
 • Do trhlín a škár so šírkou do cca 5 mm.
 • Na zhotovenie pevných spojov.
 • Vhodná na podlahy s podlahovým vykurovaním.
 • Vhodná aj na lepenie kovových koľajníc/profilov a nabíjacích líšt.
 • Na vloženie poterových kotiev PCI Apogel Dübel® do škár v poteroch.

 

Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI Apogel® SH