PCI Carrament®

Špeciálna strednovrstvová pokladacia malta na obklady a dlažby z prírodného kameňa a jemnej kameniny (gresu)
PCI Carrament®
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Plasticko-elastická pokladacia malta, malta na strednovrstvové lepiace lôžka sa nanáša len s dostatočne veľkým ozubeným hladidlom (hladidlo na strednovrstvové lepiace lôžka).
 • Pružné, vyrovnáva pnutie v podklade a následkom teplotných výkyvov.
 • Priľne bez predchádzajúceho navlhčenia alebo penetrácie na betón, cementový poter a cementovú omietku.
 • Malé zmrašťovanie, ani pri maltových lôžkach s veľkou hrúbkou (až 4 cm) nevznikajú medzi PCI Carrament® a doskami z opracovaného prírodného kameňa žiadne pnutia spôsobené zmrašťovaním.
 • Odolné proti trvalému zaťaženiu vlhkosťou a proti mrazu, univerzálne použiteľné v interiéroch aj exteriéroch, na steny aj podlahy.
 • Rýchlo tuhne, redukuje prevlhnutie prírodného kameňa pri aplikácii a zabraňuje tak tvorbe výkvetov.
 • Rýchlo vytvrdzuje, pochôdzne a škárovateľné už po cca 6 hodinách a plne zaťažiteľné po cca 1 dni.
 • Pri lepení bieleho mramoru s PCI Carrament® weiß kombinovaným spôsobom (Buttering-Floating) nepresvitá lepiace lôžko.
 • Spĺňa kritériá na označenie C2F podľa normy EN 12004.

Poznámka: PCI Carrament® weiß PCI Carrament® grau

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá, biela
Balenie: 25-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny aj podlahy.
 • S obsahom trasového cementu.
 • Na pokladanie dosiek z opracovaného prírodného kameňa (aj pásov).
 • Na pokladanie veľkoformátovej kameninovej dlažby.
 • Na vyrovnanie nerovných podkladov pred položením obkladu / dlažby.
 • PCI Carrament® grau aj na klinker tehly v murovaných stokách zariadení na úpravu odpadových vôd.
 • Na schody a sokle, v obytných priestoroch, na podlahy s elektrickým podlahovým vykurovaním, na potery na podlahách s podlahovým vykurovaním, balkóny a terasy, v halách, v miestnostiach a na chodbách priemyselných budov, na trhoviskách, vo verejných, administratívnych a správnych budovách.
PCI Carrament®
Špeciálna strednovrstvová pokladacia malta
na obklady a dlažby z prírodného kameňa a jemnej kameniny (gresu)
Technický list: 115
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
25-kg-vrece (ks):
Názov (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Predpisy a normy ISO 14025, EN 15804+A1 V kombinácii s produktom PCI Carrament®, PCI Carrament® sivá
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS R) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS R) V kombinácii s produktom PCI Carrament®