PCI DKK 392

Disperzné kontaktné lepidlo
PCI DKK 392
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Veľmi nízky obsah emisných látok, GEV-EMICODE EC 1.
 • Označené Modrým anjelom vďaka nízkemu obsahu emisných látok (RAL UZ 113).
 • Bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610; Giscode D 1.
 • Oblasti použitia sú porovnateľné s neoprénovými lepidlami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
 • Vysoká počiatočná lepivosť a prídržnosť.
 • Podlahové krytiny a soklové lišty je možné natrieť deň pred pokládkou.
 • Veľmi dobre spracovateľné valčekom i štetcom.

EMICODE: EC1
Environmentálna značka: Blauer Engel
Balenie: 6-kg-vedro
 • Disperzné kontaktné lepidlo na použitie v interiéroch.
 • Na schody a sokle.
 • Na opravy podlahových krytín.
 • Na lepenie kontaktným spôsobom:
  - soklových líšt z mäkčeného PVC alebo kaučuku,
  - schodových hrán/schodových profilov a hrán z PVC, linolea a kaučuku,
  - textilných podlahových krytín (tkaných, vpichových),
  - dizajnového PVC, PVC a CV podlahových krytín,
  - podlahových krytín z linolea,
  - kaučukových podlahových krytín,
  - korkových podlahových krytín.
 • Na kontaktné lepenie určených textilných podlahových krytín na steny a stropy.
 • Vhodné na:
  - vykurované podlahy,
  - použitie kresiel na kolieskach podľa STN EN 12529.
  - mokré šampónové čistenie a čistenie reakčným striekaním.
PCI DKK 392
Disperzné kontaktné lepidlo
Technický list: 78
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
od
do
zodpovedá
6-kg-vedro (ks):
od
do
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1) V kombinácii s produktom PCI DKK 392