PCI Epoxigrund 390

Špeciálny penetračný náter na savé a nesavé podklady
PCI Epoxigrund 390
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Nízkoviskózny, intenzívne spevňuje podklad a zlepšuje priľnavosť ďalších náterov resp. vrstiev. 
 • Tesné uzavretie pórov, zabraňuje postupu vzduchových bublín z podkladu do krycej vrstvy. 
 • Zabraňuje pôsobeniu vlhkosti do zvyškovej vlhkosti ≤ 7 CM-% v podklade pri cementových poteroch (na podlahové vykurovanie do zvyškovej vlhkosti ≤ 5 CM-%) pri použití ako penetrácie pred nanášaním vyrovnávacích stierok a následným pokladaním textílií a elastických kratín alebo parkiet.
 • Neobsahuje rozpúšťadlá podľa TRGS 610, nezaťažuje prostredie ani spracovateľa parami rozpúšťadiel, nehrozí nebezpečenstvo explózie alebo požiaru. 
 • Veľmi nízke emisie; GEV EMICODE EC1 R.
 • EU 2004/42/IIA(j)(550/500): < 200 g/l (PCI Epoxigrund 390)
 • EU 2004/42/IIA(j)(550/500): < 100 g/l (PCI Epoxigrund Rapid)

PCI Epoxigrund Rapid

 • Rýchlo vytvrdzuje, nanášanie ďalších vrstiev už po cca 3 ½ hod.
 • Ako spojivo na zhotovenie rýchlo použiteľných epoxidových poterov, opravných a drenážnych mált
 • Vhodný ako živica na zalievanie trhlín v poteroch.

Farby: transparentná
Balenie: 10-kg-vedro/ 1-kg-kombi balenie
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Ako penetrácia pod PCI ochranné a povrchové vrstvy, ako aj vyrovnávacie hmoty na cementových podkladoch, asfaltových poteroch, keramických obkladoch a dlažbách, syntetických a drevených podkladoch.
 • Ako penetrácia v interiéroch pred nanesením vyrovnávacích hmôt a tmelov a následným lepením parkiet na
  - betónové podlahy, cementové, kalciumsulfátové a magnezitové potery
  - potery z liateho asfaltu
  - keramické dlažby a podlahy na báze syntetických živíc
  - drevené podklady
  - podklady so zvyškami lepidiel - disperzných, na báze reakčných živíc, vodou riediteľných (napr. obsahujúcich sulfitové lúhy) a lepidiel obsahujúcich bitúmen.
 • Ako vyrovnávacia stierka príp. jemné vyrovnanie s prísadou kremičitého piesku.
 • Ako spojivo na výrobu poterov, opravných a drenážnych mált z epoxidovej živice.
 • Vhodná na použitie na lodiach - spĺňa požiadavky Smernice Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.
PCI Epoxigrund 390
Špeciálny penetračný náter
na savé a nesavé podklady
Technický list: 519
Penetrácia (v závislosti od stavu a savosti podkladu)
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
10-kg-vedro (ks):
1-kg-kombi balenie (ks):
Vyrovnávacia stierka (pri drsnosti 1 mm)
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
10-kg-vedro (ks):
1-kg-kombi balenie (ks):
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 V kombinácii s produktom PCI Periplan® Extra, PCI Epoxigrund 390
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Nanolight®, PCI Epoxigrund 390
Názov Klasifikácia správa EN 13501-1 (E/Efl) Predpisy a normy EN 13501-1 (E/Efl) V kombinácii s produktom PCI Epoxigrund 390
Názov (nicht übersetzt) Konformitätserklärung Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov (nicht übersetzt) Konformitätserklärung Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 V kombinácii s produktom PCI Periplan® Extra, PCI Novoment® M1 plus, PCI Epoxigrund 390
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Epoxigrund 390
Názov MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® Z1, PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment® M3 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI Epoxigrund 390