PCI Flexmörtel® Premium

Flexibilné tekuté lepiace lôžko na dlažby z keramiky a prírodného kameňa
PCI Flexmörtel® Premium
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Vysoký komfort spracovania, doba spracovateľnosti 90 min, pochôdzne po 4 hod.
 • Veľmi vysoká odolnosť proti výkvetom.
 • Stabilné, nedochádza k poklesu ťažkých podlahových dosiek do lepiaceho lôžka.
 • Konzistenciu je možné variabilne nastaviť, ako tenkovrstvové, strednovrstvové alebo tekuté lepiace lôžko.
 • Hrúbka lepiaceho lôžka 1 - 20 m.
 • Efektívne kryštalické viazanie vody.
 • Pružné, vyrovnáva pnutia v dôsledku kolísania teplôt a vplyvom zmrašťovania v podklade.
 • Veľmi nízke emisie, GEV-EMICODE EC 1 R.
 • Zodpovedá
  – smernici "Flexibilné malty" Deutsche Bauchemie e.V.
  – klasifikácii C2 FE S1 podľa EN 12004. 
  Osvedčenia o skúškach sú k dispozícii na www.pci-augsburg.eu

 


EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá
Balenie: 20-kg-vrece

 

 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na podlahy.
 • Na pokladanie na cementové potery / cementové vykurované potery ≤ 4 % CM .
 • Na pokladanie dlažby z keramiky a prírodných kameňov.
 • Špeciálne na pokladanie dlažby v exteriéroch.
 • Na balkóny, terasy, podlahové vykurovanie, ako aj mechanicky vysoko namáhané plochy v oblasti priemyslu, ako sú haly, miestnosti a vchody priemyselných budov, tržníc, úradných a administratívnych budov.
 • Na pokladanie na cementové potery, zbrúsené anhydritové potery, vykurované potery, suché potery, liaty asfalt (len v interiéroch) a staré dlažby.
 • Na vyrovnanie nerovných podkladov pred pokládkou.

 

PCI Flexmörtel® Premium
Flexibilné tekuté lepiace lôžko
na dlažby z keramiky a prírodného kameňa
Technický list: 332
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
20-kg-vrece (ks):
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS R) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS R) V kombinácii s produktom PCI Flexmörtel® Premium