PCI FT® Klebemörtel

Špeciálne cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby
PCI FT® Klebemörtel
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Stabilné, nie je potrebné klinovanie, osadené obklady a dlažby ihneď držia, ich poloha však môže byť korigovaná.
 • Krémová, vláčna konzistencia, preto ľahko spracovateľné.
 • Odolné proti trvalému vlhku a mrazu, univerzálne použiteľné v interiéroch aj exteriéroch, dokonca aj v bazénoch a chladiacich miestnostiach.
 • Drží bez navlhčenia a bez penetrácie na betóne, cementovom potere a cementovej omietke.
 • Spĺňa požiadavky triedy C2T podľa DIN EN 12 004 (skúšobná správa TU München).
 • S úradným certifikátom pre použitie v oblasti s pitnou vodou podľa predpisu DVGW - listom W270 a W347 (Hygiene-Institut Gelsenkirchen) .

Osvedčenia o skúškach sú k dispozícii na www.pci-augsburg.de.


EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá
Balenie: 25-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých keramických obkladov a dlažieb do tenkovrstvového lôžka.
 • Na cementové potery, zbrúsené anhydritové popr. sadrové liate potery, cementové omietky, betón, vykurované potery, liaty asfalt (iba v interiéroch), sadrokartónové, sadrovláknité, sadrové dosky a sadrové omietky.
 • Na pokladanie keramických obkladov do trvalo vlhkých priestorov ako sú vnútorné a vonkajšie bazény, liečebné bazény, takisto do vlhkých priestorov ako sú sprchy, toalety, kúpeľne, chladiace miestnosti.
 • Hrúbka lepiaceho lôžka od 1 do 5 mm.
PCI FT® Klebemörtel
Špeciálne cementové lepidlo
na keramické obklady a dlažby
Technický list: 130
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
25-kg-vrece (ks):
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI FT® Klebemörtel