PCI FT® Rapid

Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby
PCI FT® Rapid
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
 • Vysoká priľnavosť, vhodné aj na nenasiakavú keramiku a málo nasiakavé podklady (napr. hladký betón).
 • Rýchlo vytvrdzuje, už po 3 hodinách je pochôdzne a škárovateľné, preto je vhodné najmä pri prácach v časovej tiesni.
 • Flexibilné, spĺňa požiadavky “Smernice pre flexibilné malty” (Deutsche Bauchemie e.V.).
 • Odolné proti zaťaženiu, nie je potrebné klinovanie. Osadené obklady hneď držia, ich polohu je ale možné korigovať.
 • Krémovitá konzistencia, preto je ľahko spracovateľné.

Poznámka: S Všeobecným osvedčením o skúškach stavebného dozoru

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá
Balenie: 25-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny aj podlahy.
 • Na pokladanie keramických obkladov a dlažieb na hydroizoláciu spojenú s podkladom PCI Lastogum®, na PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2K Rapid, PCI Apoflex® a PCI Pecilastic® W v súlade s platnými nariadeniami nemeckého inštitútu pre stavebníctvo.
 • Na pokladanie jemnej kameniny na steny a podlahy.
 • Na cementové potery, zbrúsené anhydritové resp. sadrové liate potery, cementové omietky, betón, vykurované potery, liaty asfalt (len v interiéroch), sadrokartónové a sadrovláknité dosky, sadrové celostenové dosky a sadrové omietky.
 • Hrúbka lepiaceho lôžka: 1 až 5 mm.
PCI FT® Rapid
Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo
na keramické obklady a dlažby
Technický list: 245
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
25-kg-vrece (ks):