PCI Gisogrund® PK

Penetračný koncentrát na savé podklady
PCI Gisogrund® PK
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
 • Bezrozpúšťadlový, vodou riediteľný penetračný koncentrát.
 • Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu.
 • Spevňuje podklad.
 • Chráni tenkovrstvové maltové lôžka alebo vyrovnávacie stierky pred rýchlym vysýchaním, zabraňuje skráteniu doby lepivosti, zlepšuje priľnavosť a zabraňuje tvorbe zmrašťovacích trhlín.
 • Zabraňuje vytváraniu vzduchových bublín pri vyrovnávaní podkladov samonivelizačnými stierkami radu PCI.

 • Na vnútorné a vonkajšie použitie.
 • Na steny, stropy a podlahy.
 • Na penetráciu savých podkladov: sadrových omietok, sadrokartónov a sadrových tvaroviek, pórobetónu, betónu, anhydritových poterov, omietky a muriva pred pokladaním keramických obkladov.
 • Na základnú penetráciu podkladov pred nanesením cementových samonivelizačných podlahových stierok a hydraulicky tvrdnúcich mált a anhydritových poterov.
 • Na spevnenie kriedujúcich a prašných podkladov.
 • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou fasádnych, vnútorných farieb a tapiet.