PCI Multicret® DK

Disperzné lepidlo a armovacia hmota na zatepľovacie systémy
PCI Multicret® DK
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
 • Bezcementové.
 • S obsahom sklených vlákien.
 • Ľahko spracovateľné.
 • Elastické.
 • Jednoducho vytvára jednotnú plochu.
 • Vysoko paropriepustné a odolné proti popraskaniu.
 • Môže sa použiť ako stierka na sanáciu prasklín bez použitia armovacej tkaniny.

Farby: biela
Balenie: 23-kg-vedro
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na lepenie izolačných dosiek z polystyrénu a dosiek z tvrdej peny.
 • Na vytvorenie výstužnej armovacej vrstvy v zatepľovacích systémoch.
 • Na sanáciu trhlín v omietke.