PCI Pericem® EBF 04 - EBF 02

Poterový betón na vyrovnávacie vrstvy
PCI Pericem® EBF 04 - EBF 02
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • Po namiešaní s vodou pripravený na okamžité použitie.
  • Po vyzretí odolný proti poveternostným vplyvom.
  • Rýchla a jednoduchá pokládka.
  • Minimálne nebezpečenstvo vzniku trhlín vďaka presnému pomeru plnív.

Poznámka: Predtým Prince Color® EBF hrubý - jemný

Farby: sivá
Balenie: 30-kg-vrece
  • Na zhotovenie pochôdznych poterov.
  • Na zhotovenie vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev.
  • Bežné betonárske práce (podkladové a oporné konštrukcie, pätky stĺpov, lôžka pre betónové obruby, výplň strateného debnenia, stropné dosky, schodiskové konštrukcie, prefabrikované prvky a pod.). Betón určený ako betón triedy C16/20 (platí pre PCI Pericem® EBF 04).
  • Používa sa v hrúbkach vrstvy 20 – 70 mm (PCI Pericem® EBF 04) a 10 – 30 mm (PCI Pericem® EBF 02).
  • Na podlahové vykurovanie s prísadou PCI Pericem® Plastifikator. (Použitie plastifikačnej prísady PCI Pericem® Plastifikator znižuje množstvo zámesovej vody o cca 15 – 20 %.)
  • Alternatívne je možné použiť i na škárovanie režného muriva murovaných konštrukcií.