PCI Saniment® 02

Sanačná jadrová omietka na sanáciu vlhkého a zasolené murivo
PCI Saniment® 02
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • Suchá maltová zmes s vysokou paropriepustnosťou a veľkým obsahom vzduchových pórov tzv. jadrová omietka PCI Saniment® 02 je vyrobená tak, že umožňuje vysoký priechod vlhkosti z podkladového sanovaného muriva a zároveň umožňuje dlhodobé ukladanie veľkého množstva solí v svojich póroch.
  • S certifikátom WTA podľa smernice WTA č. 2-9-04.
  • Vysoko pórovitá.
  • Na ručné aj strojové spracovanie.
  • Ľahko spracovateľná.

Farby: sivá
Balenie: 30-kg-vrece
  • Jedno- aj viacvrstvová omietka na vnútornú aj vonkajšiu sanáciu murovaných konštrukcií.
  • Určená na sanáciu vlhkého muriva ako súčasť sanačného systému/súvrstvia PCI SANIMENT®.
  • Slúži ako hlavná funkčná vrstva, tzv. „výkonný článok“ v sanačnom systéme.
  • Nanáša sa na pripravený podklad.