Kalkulačka spotreby

Vypočítané hodnoty spotreby sú orientačné a môžu sa od skutočných líšiť v závislosti od stavu podkladu, typu obkladu/dlažby, rôznych profilov rubovej strany, použitého pracovného náradia, spôsobu aplikácie atď. Kalkulácie spotreby preto nemôžu byť založené na týchto hodnotách. V prípade väčších projektov odporúčame stanoviť spotrebu aplikáciou na skúšobnej ploche. Aplikácia kombinovanou metódou (buttering-floating) zvyšuje spotrebu o cca 20 až 25 %. Pri suchých zmesiach sa pre ľahší výpočet potrebného množstva materiálu údaje vzťahujú na produkt v suchom stave.

Zvoľte, prosím, produkt:
PCI Adaptol®
Akrylátový tesniaci tmel
do škár a trhlín v omietkach
Technický list: 290
Druh škáry:
Dĺžka škáry (bm):
Šírka škáry (mm):
Hĺbka škáry (mm):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (ml):
zodpovedá
310-ml-kartuša (ks):