Klasifikácia a označenie mált a lepidiel na obkladové prvky

OZNAČENIE  OPIS
DRUH TRIEDA 
C 1Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá
C  1FRýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C 1TNormálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 1ENormálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 1S1Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá
C 1S2Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C 1TS1Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 1TS2Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C1ES1Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C1ES2Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C1TENormálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C1TES1Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C1TES2Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C1FTRýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C1FERýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C1FS1Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá
C1FS2Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C1FTE1FTE Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C1FTS1Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C1FTS2Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C1FES1Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C1FES2Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C1FTES1Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavädnutia
C1FTES2Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia 
C2Špeciálne cementové malty a lepidlá
C2FŠpeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C2TŠpeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C2EŠpeciálne cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C2S1Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá
C2S2Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C2TS1Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C2TS2Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C2ES1Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C2ES2Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C2TEŠpeciálne cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C2TES1Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C2TES2Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C2FTŠpeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C2FEŠpeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C2FS1Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C2FS2Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C2FTEŠpeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C2FTS1Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C2FTS2Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C2FES1Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C2FES2Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C2FTES1Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C2FTES2Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
D1Normálne disperzné lepidlá
D1ENormálne disperzné lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
D1TNormálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom
D1TENormálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
D2Špeciálne disperzné lepidlá
D2EŠpeciálne disperzné lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
D2TŠpeciálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom
D2TEŠpeciálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
R1Normálne lepidlá na báze reaktívnych živíc
R1TNormálne lepidlá na báze reaktívnych živíc so zníženým sklzom
R2Špeciálne lepidlá na báze reaktívnych živíc
R2TŠpeciálne lepidlá na báze reaktívnych živíc so zníženým sklzom