Zatepľovacie systémy PCI MultiTherm®

Neustále zvyšovanie cien za energie, nákladov na vykurovanie alebo klimatizovanie objektov privádza logicky majiteľov nezateplených objektov k podniknutiu nevyhnutných krokov.

Tu platí staré dobré "čím skôr, tým lepšie". V prípade nedostatočne izolovaného objektu nemá veľký význam samostatná výmena niektorých komponentov (okná, dvere, zmena vykurovacieho systému).

Základným riešením je kvalitné zateplenie, často efektívne realizované aj s novou vonkajšou podobou a ďalšími revitalizačnými úpravami.

Produkty: