PCI MultiTherm® MM

Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
  • Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) PCI MultiTherm® MM  je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú fasádne minerálne dosky alebo lamely. Fasádne minerálne dosky majú v smere k podkladu pozdĺžnu orientáciu tepelnoizolačných vlákien a fasádne minerálne lamely majú orientáciu vlákien k podkladu kolmú.
  • Systém nie je obmedzený požiarnou výškou. Zatepľovací systém sa používa pri požiadavke na vyššiu požiarnu odolnosť a vyššiu paropriepustnosť skladby zatepľovacieho systému. Vďaka týmto vlastnostiam sa navrhuje aj vo väčšine požiarnych úsekov stavieb.
  • Pomocou kontaktného zatepľovacieho systému PCI MultiTherm® MM sa dá konkrétny objektbezpečne zatepliť, čím sa zlepšia vlastnosti jeho obvodovej konštrukcie.