PCI MultiTherm® MP

Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
  • Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) PCI MultiTherm® MP je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú polystyrénové platne vyrobené z expandovaného polystyrénu. Systém spĺňa parametre aj pre použitie sivých polystyrénových platní vyrobených z Neopor®-u resp. z grafitového polystyrénu.
  • Použitie tohto systému je z požiarneho hľadiska obmedzené požiarnou výškou podľa platných predpisov.
  • Výhodou systému sú obzvlášť nízke obstarávacie náklady, jednoduchá montáž vďaka nízkej hmotnosti a dlhodobé skúsenosti zo zatepľovania kontaktnými zatepľovacími systémami. Využíva sa na zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností budov a pri odstraňovaní tepelných mostov.