PCI MultiTherm® Air

Maximálne paropriepustný zatepľovací systém
PCI MultiTherm® Air
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Oblasti použitia
Na stiahnutie
Certifikáty

Sú stavby, kde je maximálna paropriepustnosť a difúzna otvorenosť prvoradá. Materiály sú vybrané s ohľadom na optimálne odvádzanie vodných pár zo zatepľovanej konštrukcie. Systém je vhodný tiež pre konštrukcie, ktoré sú postavené z vysoko difúznych materiálov (ako napr. plynosilikátové tvárnice, tehlové bloky, tehlové bloky s nevyplnenými škárami atď.). Je vhodný aj na zateplenie väčšiny ostatných konštrukcií postavených z minerálnych materiálov.

Názov Certifikát o nemennosti parametrov ETA 20/0504, ETAG 004 Predpisy a normy ETA 20/0504, ETAG 004 V kombinácii s produktom PCI MultiTherm® Air