PCI MultiTherm® Clean mw

Systém s vysokou odolnosťou proti znečisteniu a biotickému napadnutiu
PCI MultiTherm® Clean mw
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Oblasti použitia
Na stiahnutie
Certifikáty

Systém sa vyznačuje použitím materiálov so zvýšenou odolnosťou proti biotickému napadnutiu, ale aj proti ušpineniu. Je vhodný predovšetkým pre objekty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti potenciálnych zdrojov znečistenia (napr. frekventované cesty) alebo v blízkosti vodných plôch, lesov a parkov, kde hrozí zvýšené riziko biotického napadnutia. Pomalé a riadené uvoľňovanie širokospektrálnych biocídov pri niektorých omietkach predlžuje ich účinnosť až na dvojnásobok. K prirodzenej ochrane pred znečistením prispievajú aj fotoaktívne zložky, ktoré uvoľňujú organické nečistoty z povrchu omietky a zabezpečujú tak samočistiaci efekt.

Názov Certifikát o nemennosti parametrov ETA 20/0504, ETAG 004 Predpisy a normy ETA 20/0504, ETAG 004 V kombinácii s produktom PCI MultiTherm® Clean mw