PCI MultiTherm® Fix mw

Systém pre nedostatočne únosné a iné kritické podklady
PCI MultiTherm® Fix mw
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Oblasti použitia
Na stiahnutie
Certifikáty

Systém je určený na zateplenie konštrukcií s nesúdržným podkladom a na iné kritické podklady (napríklad extrémne nerovné podklady). Je vhodný najmä pre stavby, kde je nestabilný podklad a kde by bolo použitie štandardných systémov nemožné alebo vysokorizikové. Unikátne vlastnosti systému sú dosiahnuté použitím špeciálneho systému kotvenia.

Názov Certifikát o nemennosti parametrov ETA 20/0504, ETAG 004 Predpisy a normy ETA 20/0504, ETAG 004 V kombinácii s produktom PCI MultiTherm® Fix mw