PCI MultiTherm® Super eps

Systém spĺňajúci najnáročnejšie požiadavky na ETICS
PCI MultiTherm® Super eps
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Rozsah použitia
Na stiahnutie
Certifikáty

Skladba materiálov je vybraná s ohľadom na najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Všetky materiály majú vysoké kvalitatívne parametre. Systém je vhodný predovšetkým pre stavby, kde sú požadované materiály s najlepšími technickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Je vhodný na zateplenie väčšiny stavebných konštrukcií z minerálnych materiálov.

Názov Certifikát o nemennosti parametrov ETA 20/0427, ETAG 004 Predpisy a normy ETA 20/0427, ETAG 004 V kombinácii s produktom PCI MultiTherm® Super eps