PCI MultiTherm® Lambda

Systém s najnižšou tepelnou vodivosťou
PCI MultiTherm® Lambda
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Rozsah použitia
Na stiahnutie
Certifikáty

Systém je určený pre všetky aplikácie, kde rozhoduje každý centimeter hrúbky tepelného izolantu. Tepelné izolanty certifikované v tomto systéme majú tie najlepšie parametre z hľadiska tepelnej vodivosti. Vďaka veľmi nízkej tepelnej vodivosti je možné dosiahnuť veľmi vysoký tepelný odpor. Výsledkom aplikácie s týmto systémom je zateplená stavba s rovnakou hrúbkou, aká by bola použitá pri polystyréne alebo minerálnej vlne, ale s lepšími tepelno-izolačnými parametrami resp. rovnaká hrúbka systému s maximálnym možným tepelným odporom. Využiteľný je všade tam, kde je požiadavka na šetrenie priestoru v okolí zateplenia alebo požiadavka na maximálne šetrenie nákladov na vykurovanie.

Názov Certifikát o nemennosti parametrov ETA 20/0426, EAD 040083-00-0404 Predpisy a normy ETA 20/0426, EAD 040083-00-0404 V kombinácii s produktom PCI MultiTherm® Lambda