Zatepľovacie systémy PCI MultiTherm®

V čom spočíva nový koncept ETICS 2020?

Predstavujeme nové systémy s jasnou identifikáciou s úplne novými unikátnymi bázami omietok a moderným kolorovacím systémom. Zásadnou myšlienkou bolo vytvoriť názvy, ktoré budú reprezentovať hlavnú vlastnosť alebo použitie zatepľovacieho systému. Zároveň každý zatepľovací systém bude doplnený ikonou, ktorá graficky systém charakterizuje, aby sa Vám lepšie vyberal systém podľa Vašich predstáv a požadovaných vlastností.

Hlavné zmeny:

  • Zjednodušenie názvu systémov
  • Jasné použitie, vlastnosti a výhody systému
  • Integrácia nových produktov (nová disperzná stierka a nové moderné typy izolantov)
  • Lepšia vzájomná kombinácia materiálov

PCI MultiTherm® Air

Maximálne paropriepustný zatepľovací systém

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Air

PCI MultiTherm® Super

Systém spĺňajúci najnáročnejšie požiadavky na ETICS

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Super eps

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Super mw

PCI MultiTherm® Clean

Systém s vysokou odolnosťou proti znečisteniu a biotickému napadnutiu

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Clean eps

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Clean mw

PCI MultiTherm® Design

Systém pre špeciálne dizajnové povrchové úpravy

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Design eps

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Design mw

PCI MultiTherm® Intensive Color

Systém na aplikáciu povrchových úprav s tmavými odtieňmi

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Intensive Color eps

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Intensive Color mw

PCI MultiTherm® Fix

Systém pre nedostatočne únosné a iné kritické podklady

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Fix eps

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Fix mw

PCI MultiTherm® Lambda

Systém s najnižšou tepelnou vodivosťou

Viac informácií o systéme PCI MultiTherm® Lambda