PCI MultiTherm®
V čom spočíva nový koncept ETICS 2020?

Predstavujeme nové systémy s jasnou identifikáciou s úplne novými unikátnymi bázami omietok a moderným kolorovacím systémom. Zásadnou myšlienkou bolo vytvoriť názvy, ktoré budú reprezentovať hlavnú vlastnosť alebo použitie zatepľovacieho systému. Zároveň každý zatepľovací systém bude doplnený ikonou, ktorá graficky systém charakterizuje, aby sa Vám lepšie vyberal systém podľa Vašich predstáv a požadovaných vlastností.

Hlavné zmeny:
  • Zjednodušenie názvu systémov
  • Jasné použitie, vlastnosti a výhody systému
  • Integrácia nových produktov (nová disperzná stierka a nové moderné typy izolantov)
  • Lepšia vzájomná kombinácia materiálov
PCI MultiTherm® Air

Maximálne paropriepustný zatepľovací systém

Sú stavby, kde je maximálna paropriepustnosť a difúzna otvorenosť prvoradá. Materiály sú vybrané s ohľadom na optimálne odvádzanie vodných pár zo zatepľovanej konštrukcie. Systém je vhodný tiež pre konštrukcie, ktoré sú postavené z vysoko difúznych materiálov (ako napr. plynosilikátové tvárnice, tehlové bloky, tehlové bloky s nevyplnenými škárami atď.). Je vhodný aj na zateplenie väčšiny ostatných konštrukcií postavených z minerálnych materiálov.

PCI MultiTherm® Super

Systém spĺňajúci najnáročnejšie požiadavky na ETICS

Skladba materiálov je vybraná s ohľadom na najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Všetky materiály majú vysoké kvalitatívne parametre. Systém je vhodný predovšetkým pre stavby, kde sú požadované materiály s najlepšími technickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Je vhodný na zateplenie väčšiny stavebných konštrukcií z minerálnych materiálov.

PCI MultiTherm® Multi

Systém s optimálnym pomerom cena/výkon

Systém je navrhnutý a odskúšaný z materiálov, ktoré spĺňajú všetky potrebné normatívne predpisy z hľadiska zostavovania systémov podľa prísnych európskych predpisov. Skladba je však vybraná tak, aby pomer ceny a výkonu bol čo najvýhodnejší. Systém je testovaný na životnosť minimálne 25 rokov. Je vhodný na zateplenie väčšiny stavebných konštrukcií z minerálnych materiálov.

PCI MultiTherm® Clean

Systém s vysokou odolnosťou proti znečisteniu a biotickému napadnutiu

Systém sa vyznačuje použitím materiálov so zvýšenou odolnosťou proti biotickému napadnutiu, ale aj proti ušpineniu. Je vhodný predovšetkým pre objekty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti potenciálnych zdrojov znečistenia (napr. frekventované cesty) alebo v blízkosti vodných plôch, lesov a parkov, kde hrozí zvýšené riziko biotického napadnutia. Pomalé a riadené uvoľňovanie širokospektrálnych biocídov pri niektorých omietkach predlžuje ich účinnosť až na dvojnásobok. K prirodzenej ochrane pred znečistením prispievajú aj fotoaktívne zložky, ktoré uvoľňujú organické nečistoty z povrchu omietky a zabezpečujú tak samočistiaci efekt.

PCI MultiTherm® Protect

Systém s vysokou mechanickou odolnosťou

Systém je vhodný najmä pre časti stavieb ako sú vchody, priechody, spodné časti objektov do výšky cca 2,5 m nad upraveným terénom a priliehajúce časti k verejným komunikáciám. V tejto úrovni je najväčšie riziko mechanického poškodenia stien rôznymi vplyvmi a vandalmi. Pri použití systému na celej ploche fasády sa využíva aj predimenzovaná odolnosť systému proti krupobitiu. Systém vyniká extrémnou odolnosťou proti vzniku trhlín spôsobených namáhaním v povrchovej vrstve zateplenia.

PCI MultiTherm® Design

Systém pre špeciálne dizajnové povrchové úpravy

Systém umožňuje vytvorenie dekoratívnych povrchových úprav a dosiahnutie jedinečného dizajnu zatepľovaných stavieb. Kľúčovým dizajnovým produktom je unikátna jemná minerálna omietka PCI Multiputz® ED, ktorou je možné na zatepľovacích systémoch zhotoviť rôzne dizajnové štruktúry, ako sú napr. drevo, betón, travertín, stromová kôra alebo hladká – gletovaná atď. Fantázii sa medze nekladú. Je možné si vytvoriť aj vlastné kreatívne nástroje na zhotovenie štruktúry omietky podľa predstáv. Vytvorí sa tak jedinečný a autentický štýl bez kopírovania zaužívaných postupov.

PCI MultiTherm® Intensive Color

Systém na aplikáciu povrchových úprav s tmavými odtieňmi

V návrhoch sa čoraz viac využívajú tmavé odtiene na zvýraznenie častí fasády a na vytvorenie moderného vzhľadu. Architekti sú pri bežných systémoch touto požiadavkou často limitovaní pri svojich vizualizáciách. Systém je špeciálne navrhnutý a odskúšaný aj pre stavby, kde je požadované použitie povrchových úprav s veľmi tmavými farebnými odtieňmi s indexom HBW (odrazivosť svetla) menej ako 25 po konzultácii s technickým poradenstvom PCI. Použitie tmavých odtieňov na bežných zatepľovacích systémoch nie je optimálne, pretože hrozí riziko závažných porúch vplyvom prehrievania povrchu a vzniku trhlín. Systém obsahuje disperznú bezcementovú výstužnú stierku, ktorá je 10-krát pružnejšia ako cementové hmoty a dokáže tak prenášať pnutia, ktoré na fasáde vznikajú aj vplyvom väčšieho prehrievania.

PCI MultiTherm® Fix

Systém pre nedostatočne únosné a iné kritické podklady

Systém je určený na zateplenie konštrukcií s nesúdržným podkladom a na iné kritické podklady (napríklad extrémne nerovné podklady). Je vhodný najmä pre stavby, kde je nestabilný podklad a kde by bolo použitie štandardných systémov nemožné alebo vysokorizikové. Unikátne vlastnosti systému sú dosiahnuté použitím špeciálneho systému kotvenia.

PCI MultiTherm® Lambda

Systém s najnižšou tepelnou vodivosťou

Systém je určený pre všetky aplikácie, kde rozhoduje každý centimeter hrúbky tepelného izolantu. Tepelné izolanty certifikované v tomto systéme majú tie najlepšie parametre z hľadiska tepelnej vodivosti. Vďaka veľmi nízkej tepelnej vodivosti je možné dosiahnuť veľmi vysoký tepelný odpor. Výsledkom aplikácie s týmto systémom je zateplená stavba s rovnakou hrúbkou, aká by bola použitá pri polystyréne alebo minerálnej vlne, ale s lepšími tepelno-izolačnými parametrami resp. rovnaká hrúbka systému s maximálnym možným tepelným odporom. Využiteľný je všade tam, kde je požiadavka na šetrenie priestoru v okolí zateplenia alebo požiadavka na maximálne šetrenie nákladov na vykurovanie.

Kontakt