OZNAČENIE                      -      OPIS
DRUH    -         TRIEDA 
C          -          1                -     Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá
C          -          1F             -     Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C          -          1T             -     Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          1E             -     Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1S1           -     Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá
C          -          1S2           -     Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C          -          1TS1         -     Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          1TS2         -     Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          1ES1         -     Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1ES2         -     Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1TE           -     Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1TES1       -     Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1TES2       -     Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1FT           -     Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          1FE           -     Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1FS1         -     Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá
C          -          1FS2         -     Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C          -          1FTE         -     Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1FTS1       -     Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          1FTS2       -     Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          1FES1       -     Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1FES2       -     Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1FTES1     -     Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          1FTES2     -     Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia 
C          -          2             -     Špeciálne cementové malty a lepidlá
C          -          2F           -     Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C          -          2T           -     Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          2E           -     Špeciálne cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2S1         -     Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá
C          -          2S2         -     Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C          -          2TS1       -     Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          2TS2       -     Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          2ES1       -     Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2ES2       -     Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2TE         -     Špeciálne cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2TES1     -     Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2TES2     -     Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2FT         -     Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          2FE         -     Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2FS1       -     Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C          -          2FS2       -     Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C          -          2FTE       -     Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2FTS1     -     Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          2FTS2     -     Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C          -          2FES1     -     Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2FES2     -     Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2FTES1     -     Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C          -          2FTES2     -     Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
D          -          1              -     Normálne disperzné lepidlá
D          -          1E            -     Normálne disperzné lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
D          -          1T            -     Normálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom
D          -          1TE          -     Normálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
D          -          2              -     Špeciálne disperzné lepidlá
D          -          2E            -     Špeciálne disperzné lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
D          -          2T            -     Špeciálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom
D          -          2TE          -     Špeciálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
R          -          1              -     Normálne lepidlá na báze reaktívnych živíc
R          -          1T            -     Normálne lepidlá na báze reaktívnych živíc so zníženým sklzom
R          -          2              -     Špeciálne lepidlá na báze reaktívnych živíc
R          -          2T            -     Špeciálne lepidlá na báze reaktívnych živíc so zníženým sklzom
Kontakt