Vydal:
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Koncepcia, Programovanie, Dizajn:
copyright


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zwetschke.de


Vylúčenie zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovatelia služieb ručíme za obsah týchto webových stránok podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa paragrafov 8 až 10 nemeckého zákona o telemédiách (TMG) však poskytovatelia služieb nie sú povinní neustále monitorovať zverejnené alebo uložené informácie alebo hľadať dôkazy, ktoré poukazujú na nezákonné činnosti.
Zákonné povinnosti týkajúce sa odstránenia informácií alebo blokovania používania informácií zostávajú nedotknuté. V tomto prípade je zodpovednosť možná len v čase, keď sa o konkrétnom porušení zákona dozvie. Nelegálny obsah bude odstránený okamžite, keď sa o ňom dozvieme.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán. Nemáme žiadny vplyv na obsah týchto webových stránok, preto nemôžeme za tento obsah ručiť. Poskytovatelia alebo správcovia prepojených webových stránok sú vždy zodpovední za ich vlastný obsah.
Prepojené webové stránky boli v čase vytvorenia odkazu skontrolované z hľadiska možného porušenia zákona. V čase prepojenia nebol zistený nezákonný obsah. Trvalé sledovanie obsahu prepojených webových stránok nie je možné nariadiť bez odôvodnených náznakov, že došlo k porušeniu zákona. Nelegálne odkazy budú odstránené okamžite, hneď ako sa o nich dozvieme.

Autorské práva
Obsah a kompilácie zverejnené na týchto webových stránkach poskytovateľmi podliehajú nemeckým zákonom o autorských právach. Reprodukcia, úprava, distribúcia ako aj použitie akéhokoľvek druhu mimo rámca autorského zákona vyžaduje písomný súhlas autora alebo pôvodcu. Sťahovanie a kópie týchto webových stránok sú povolené len na súkromné ​​použitie.
Komerčné využitie nášho obsahu bez súhlasu autora je zakázané.
Autorské práva tretích strán sú rešpektované, pokiaľ obsah týchto webových stránok nepochádza od poskytovateľa. Príspevky tretích strán na tejto stránke sú ako také označené. Ak však zistíte akékoľvek porušenie autorského zákona, informujte nás. Takýto obsah bude okamžite odstránený.

Riešenie sporov v rámci EÚ
Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS), ku ktorej máte prístup na http://ec.europa.eu/.
Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Kontakt