PCI Pecimor / PCI Barraseal
 • Ekologicky šetrné výrobky s maximálnym dôrazom na ochranu prírody a zdravia.
 • Dlhá životnosť - nekrehnú a nelámu sa ako asfaltové pásy. Spoľahlivo izolujú tlakovú vodu, netlakovú presakujúcu vodu a zemnú vlhkosť.
 • Jednoliaty hydroizolačný systém bez spojov, ktoré sú najčastejšou príčinou porúch pásových izolácií.
 • Spoľahlivo chránia proti radónu i chemicky agresívnej vode.
 • Ideálne na členité povrchy a  ľahké tesnenie prestupov konštrukciami umožňuje spoľahlivé napojenie na iné typy izolácií.
 • Aplikácia na suchý i vlhký podklad.
 • Preklenujú trhliny do 2 mm (CB2).
 • Dokonale celoplošne priľnú na podklad a nevytvárajú miesta s bublinami a vzduchovými medzerami.
 • Na ručnú aj strojovú aplikáciu.
 • Neobsahujú rozpúšťadlá, nevytvárajú sa horľavé ani výbušné výpary a nie sú zdraviu škodlivé.
PCI Pecimor® P

Rýchloschnúci penetračný náter na báze bitúmenov na zlepšenie prídržnosti bitúmenových stierok a asfaltových pásov.

 • Ekologický a zdravotne nezávadný, bez zápachu
 • Hĺbkový účinok penetrácie
 • Zlepšuje prídržnosť následných vrstiev
 • Aplikácia na suchý i vlhký podklad
 • Neobsahuje rozpúšťadlá, nezaťažuje okolie a spracovateľa nebezpečnými výparmi 

Technický list PCI Pecimor® P

PCI Pecimor® F

Bitúmenový bezrozpúšťadlový ochranný náter na vonkajšie steny pivníc a základy stavieb. Po nariedení použiteľný aj ako penetračný náter.


 • Ochrana stavieb a ich častí pod úrovňou terénu pred účinkami agresívnej vody
 • Aplikácia na suchý i vlhký podklad

Technický list PCI Pecimor® F

PCI Pecimor® 1K

Jednozložková bitúmenová hydroizolačná bezrozpúšťadlová stierka na izoláciu základov, soklov, suterénov a spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej a netlakovej vode.

 • Spoľahlivo izoluje netlakovú presakujúcu vodu a zemnú vlhkosť
 • Jednoduchá aplikácia na členité povrchy
 • Jednoduché a bezpečné utesnenie prestupov konštrukciami, optimálne a ľahké napojenie na vodorovné izolácie
 • Aplikácia na suchý i vlhký podklad
 • Prekleňuje trhliny do 2 mm (CB2)
 • Dokonale celoplošne priľne na podklad a nevytvára miesta s bublinami a vzduchovými medzerami
 • Zvyčajne nie je nutné používať penetráciu
 • Odolný proti účinkom agresívnej vody

Technický list PCI Pecimor® 1K

PCI Pecimor® 2K

Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná bezrozpúšťadlová stierka. Plnivo z polystyrénovej hmoty vytvára krémovú konzistenciu na vytvorenie pružnej izolácie stavieb proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej vode, netlakovej vode a proti radónu. Po vložení tkaniny odoláva aj tlakovej vode.

 • Ideálna pre členité povrchy a na jednoduché utesnenie prestupov
 • Optimálne a ľahké napojenie na vodorovné izolácie
 • Ochrana proti radónu a proti účinkom agresívnej vody
 • Na lepenie ochranných a tepelnoizolačných dosiek
 • Aplikácia na suchý i vlhký podklad
 • Preklenuje trhliny do 2 mm (CB2)
 • Zvyčajne nie je nutné používať penetráciu

Technický list PCI Pecimor® 2K

PCI Barraseal® Turbo

Hydroizolačná rýchlotuhnúca 2K reaktívna flexibilná stierka na vertikálne aj horizontálne plochy podzemných častí stavieb a základov, proti pôdnej vlhkosti, priesakovej a tlakovej vode a proti radónu.

 • Ideálna na opravy starých hydroizolácií, dokonalá prídržnosť na podklad a to vrátane asfaltových podkladov
 • Ochrana proti tlakovej vode (až 10 m vodného stĺpca)
 • Ideálna pre členité povrchy a na ľahké utesnenia prestupov
 • Bezproblémové nanášanie ďalších vrstiev (lepidlá, nátery, omietky, ...)
 • Preklenutie trhlín do 2 mm, zachováva si vlastnosti i pri veľmi nízkych teplotách
 • Ako vodorovné tesnenie i pod stenami
 • Ochrana proti radónu a proti účinkom agresívnej vody
 • Vysoká UV odolnosť, je možné použiť ako konečnú úpravu
 • Ako hydroizolácia na balkónoch a terasách pod drevené a kompozitné dosky, resp. dlažby na terčoch
 • Na lepenie ochranných a tepelnoizolačných dosiek
 • Výborná spracovateľnosť, veľmi rýchle schnutie (vyzretý už po 6 hodinách)

Technický list PCI Barraseal® Turbo

Prehľad produktov pre spodnú stavbu
Kontakt