Skupinu PCI teší, že ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť.
Ochranu údajov berieme veľmi vážne.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a kto je osoba poverená ochranou údajov?

Zodpovedný za spracovanie údajov je

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
86159 Augsburg
Tel.: +49 821 5901 0
Fax: +49 821 5901 372
E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakt na nášho pracovníka povereného ochranou údajov

Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 137
53114 Bonn
Telefon: +49 228 227226-1
Fax: +49 228 227226-27
www.scheja-partner.de
https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Sťažnosti môžete adresovať nášmu pracovníkovi poverenému ochranou údajov alebo dozornému orgánu, najmä v krajine vášho obvyklého pobytu alebo na vašom pracovisku alebo v mieste údajného porušenia.

Prípadne sa môžete obrátiť aj na dozorný orgán zodpovedný za nás:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 19
91522 Ansbach
Nemecko

1. Aké osobné údaje spracovávame, keď navštívite našu webovú stránku a komunikujete s ňou, za akým účelom tieto údaje spracovávame a z akého právneho základu vychádzame?

1.1
Keď navštívite našu webovú stránku bez toho, aby ste nás kontaktovali alebo sa prihlásili, váš prehliadač automaticky odošle do nášho servera nasledujúce informácie:
 • IP adresa vášho počítača
 • hostname pristupujúceho počítača
 • použitý operačný systém
 • informácie o vašom prehliadači (typ a verzia prehliadača)
 • webová stránka, na ktorej ste boli tesne predtým, než ste sa dostali na našu webovú stránku
 • požadovaná URL adresa alebo súbor
 • dátum a čas vašej návštevy
 • objem prenesených údajov
 • informácie o stave, napr. chybové hlásenia
Účelom tohto spracovania údajov je odoslanie požadovaného obsahu do vášho prehliadača. Úplnú IP adresu uložíme len vtedy, ak je to potrebné na odoslanie požadovaného obsahu.

Právnym základom spracúvania týchto údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše oprávnené záujmy vyplývajú z vyššie uvedených účelov spracovania údajov a zahŕňajú poskytovanie a zabezpečenie technickej funkčnosti našej webovej stránky, ako aj obranu a analýzu útokov.

Údaje dočasne spracované na poskytovanie našej webovej stránky budú vymazané na konci vašej návštevy našej webovej stránky. Údaje spracované na obranu a analýzu útokov sa uchovávajú 14 dní.

1.2 Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, získavame tieto informácie:
 • e-mail: vaša e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré poskytujete v e-maile alebo kontaktnom formulári
 • kontaktný formulár: priezvisko a e-mailová adresa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré dobrovoľne poskytnete
V čase odoslania správy sa uložia aj nasledujúce údaje:
 • dátum a čas vašej správy
Účelom tohto spracovania údajov je spracovanie vašej správy.

Právnym základom spracovania týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. b a f GDPR. Naše oprávnené záujmy vyplývajú z vyššie uvedených účelov spracovania údajov a zahŕňajú odpovede na vaše otázky.

Údaje budú uložené, kým nebude vaša žiadosť spracovaná a kým neuplynú príslušné obchodné a daňové obdobia.

1.3 Naša internetová stránka ponúka možnosť bezplatného prihlásenia na odber newslettra. Keď sa používateľ prihlási na odber Newslettra, budú nám poskytnuté požadované údaje z prihlasovacieho formulára:
 • priezvisko
 • vaša e-mailová adresa
 • téma, ktorá vás zaujíma
 • akékoľvek ďalšie informácie poskytnuté dobrovoľne (oslovenie, krstné meno)
V čase registrácie sa ukladajú aj nasledujúce údaje:
 • dátum a čas registrácie
 • IP adresa pristupujúceho počítača
Účelom tohto spracovania údajov je
 • posielať vám Newsletter, na odber ktorého ste sa prihlásili
 • a môcť vás osobne osloviť so zreteľom na dobrovoľne poskytnuté údaje
Právnym základom spracovania vašich údajov, aby sme vám mohli zasielať newsletter, na odber ktorého ste sa prihlásili, je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Upozorňujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo pred odvolaním.

Svoje odvolanie môžete vyhlásiť nasledovne:
- kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maile s newsletterom
- emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo
- zaslaním správy na kontaktné údaje uvedené v tiráži

Na registráciu do nášho newslettera používame takzvaný postup „double opt-in“ (postup dvojitého potvrdenia). Ak sa zaregistrujete na odber noviniek na našej webovej stránke, dostanete na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii e-mail, v ktorom budete vyzvaní na potvrdenie registrácie. V tejto súvislosti spracovávame nasledujúce údaje:
 • e-mailová adresa
 • dátum a čas
Účelom tohto spracovania údajov je splniť zákonné požiadavky, aby zaradenie do distribučného zoznamu newsletterov a zasielanie newsletteru nebolo nežiaduce, a aby sme mohli poskytnúť zodpovedajúce dôkazy.
Právnym základom spracovania vašej e-mailovej adresy pre postup dvojitého prihlásenia je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naše oprávnené záujmy vyplývajú z vyššie uvedeného účelu a zahŕňajú splnenie zákonných požiadaviek a možnosť preukázať sa registráciou v prípade akýchkoľvek právnych sporov.

Údaje budú vymazané, ak sa odhlásite z odberu newslettra alebo odvoláte svoj súhlas v tejto súvislosti.

1.4 Technický chat (iba v nemeckej verzii)

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť využiť live chat s jedným z našich zamestnancov ako informačný a kontaktný kanál. Ak nás kontaktujete cez technický chat, dostaneme a spracujeme nasledujúce údaje
 • vaša rola (zhotoviteľ, remeselník, predajca, projektant/architekt), ako aj vaša žiadosť alebo otázka a ďalšie dobrovoľne poskytnuté informácie, ako je meno, priezvisko a e-mailová adresa
V čase odoslania správy sa uložia aj nasledujúce údaje:
 • dátum a čas live-chatu a samotnej správy
Účelom tohto spracovania údajov je spracovanie vašej požiadavky a kontrola kvality našich odpovedí (manažment kvality).

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b a f GDPR. Naše oprávnené záujmy vyplývajú z vyššie uvedeného účelu spracovania údajov a zahŕňajú odpovede na vaše otázky. Váš súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz

Údaje sa automaticky vymažú po 180 dňoch.

Na technickú realizáciu nášho expertného chatu používame live chat od BT (Nemecko) GmbH & Co. oHG, Barthstr. 4, 80339 Mníchov („BT Nemecko“). Chat vyžaduje takzvané „cookies“, čo sú súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a sú potrebné na nastavenie a udržiavanie chatovej relácie. Nebudú použité na iné účely (napr. analýzu vášho používateľského správania). Informácie generované prostredníctvom cookie sa prenášajú na server BT Germany a tam sa ukladajú počas trvania relácie.

1.5 Rýchla pomoc/chatbot (iba v nemeckej verzii)

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť využiť rýchlu pomoc ako informačný a kontaktný kanál. Ak nás kontaktujete prostredníctvom rýchlej pomoci, dostaneme a spracujeme nasledujúce údaje
 • vaša požiadavka alebo otázka a ďalšie dobrovoľne poskytnuté informácie, ako je meno, priezvisko a e-mailová adresa
V čase odoslania správy sa uložia aj nasledujúce údaje:
 • dátum a čas rozhovoru a samotná správa
Účelom tohto spracovania údajov je spracovanie vašej požiadavky a kontrola kvality našich odpovedí (manažment kvality).

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b a f GDPR. Naše oprávnené záujmy vyplývajú z vyššie uvedeného účelu spracovania údajov a zahŕňajú odpovede na vaše otázky. Váš súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz
Údaje sa automaticky vymažú po 180 dňoch.

Na technickú realizáciu našej rýchlej pomoci používame chatbot od knowhere GmbH, Hamburg. Chatbot vyžaduje takzvané „cookies“, čo sú súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a sú potrebné na nastavenie a udržiavanie chatovacej relácie. Nebudú použité na iné účely (napr. analýza vášho používateľského správania). Informácie generované súborom cookie sa prenášajú na server knowhere a tam sa ukladajú počas trvania relácie.

1.6 Youtube

Táto webová stránka obsahuje videá zo služby YouTube. Službu YouTube prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Hneď ako spustíte YouTube video na tejto webovej stránke, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte službe YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube. Okrem toho môže YouTube po spustení videa uložiť do vášho koncového zariadenia rôzne súbory cookie alebo použiť porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadenia).

Týmto spôsobom môže YouTube prijímať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa používajú napr. na zhromažďovanie štatistík videa, zlepšenie použiteľnosti a predchádzanie pokusom o podvod. V prípade potreby sa po spustení videa na YouTube môžu spustiť ďalšie operácie spracovania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

Používaním YouTube a súvisiacim spracovaním vašich osobných údajov sledujeme účel prezentovať našu online ponuku príťažlivým spôsobom tým, že vám umožňujeme sledovať videá priamo na našej webovej stránke. Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s čl.6 ods.1 písm. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
https://www.pci-sk.sk/sk/ochrana-udajov s účinnosťou do budúcnosti. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré prebiehalo do vášho odvolania.

Viac informácií o ochrane údajov na YouTube nájdete v ich vyhlásení o ochrane údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

1.7 Google Maps

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Aby ste mohli využívať funkcie Google Maps, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Nedá sa vylúčiť, že Google Ireland Limited prenesie informácie aj na server Google v USA a tam ich uloží. Ak sú aktivované Google Maps, Google môže používať Google Web Fonts na účely jednotného zobrazenia fontov. Keď vyvoláte Google Maps, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a fonty zobrazili správne.
Ak sú aktivované Google Maps, Google môže používať Google Web Fonts na účely jednotného zobrazenia fontov.
Keď vyvoláte Google Maps, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a fonty zobrazili správne.

Používaním Google Maps a súvisiacim spracovaním vašich osobných údajov sledujeme účel prezentovania našej online ponuky príťažlivým spôsobom tým, že vám umožníme prístup k mapovej službe priamo na našej webovej stránke a jednoducho nájdete miesta uvedené na našej webovej stránke. Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s čl.6 ods.1 písm.a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.pci-sk.sk/sk/ochrana-udajov s účinnosťou do budúcnosti. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré prebiehalo do vášho odvolania.

Viac informácií o ochrane údajov na Google Maps nájdete v pravidlách ochrany údajov Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

1.8 Google reCAPTCHA

Na tejto webovej stránke používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či zadávanie údajov na tejto webovej stránke (napr. do kontaktného formulára) vykonáva človek alebo automatizovaný program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa spustí automaticky hneď, ako návštevník webovej stránky vstúpi na webovú stránku. Na účely analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, ako dlho strávi návštevník webovej stránky na webovej stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Údaje zhromaždené počas analýzy sa posielajú spoločnosti Google.
Analýzy reCAPTCHA bežia úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Používaním služby Google reCaptcha a súvisiacim spracovaním vašich osobných údajov sledujeme účel ochrany našej online ponuky pred zneužívajúcim automatizovaným špehovaním a SPAMom. Právnym základom spracúvania je váš súhlas v súlade s čl.6 ods.1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nasledujúceho odkazu
https://www.pci-sk.sk/sk/ochrana-udajov s účinnosťou do budúcnosti. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré prebiehalo do vášho odvolania.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pomocou služby Google reCAPTCHA nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk

1.9 Analytická služba AT Internet

Na našej webovej stránke používame analytickú službu AT-Internet, službu Applied Technologies Internet SAS (85 avenue Président JF Kennedy, 33700 Mérignac, Francúzsko) na meranie správania používateľov pri návšteve našej webovej stránky. Pomocou tagov integrovaných na našej webovej stránke je možné umiestňovať súbory cookie na anylýzu návštev. Informácie generované súborom cookie o používaní našej webovej stránky sa prenášajú na server AT-Internet.

Spracovávajú sa nasledujúce údaje:
 • ID informácie: ID súboru cookie, mobilné ID, IP adresa
 • typ použitého prehliadača
 • počet zobrazených stránok
 • presná navigačná cesta, ktorou sa návštevník na stránke vyberie
 • čas strávený na stránke alebo celej lokalite
 • iné typy navigačných údajov
Spracovaním sledujeme účel analýzy vášho správania pri používaní našej webovej stránky, aby sme mohli lepšie zobraziť informácie.
Právnym základom spracovania je váš predchádzajúci súhlas v súlade s článkom 6 ods.1 písm.a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.pci-sk.sk/sk/ochrana-udajov s účinnosťou do budúcnosti. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré prebiehalo do vášho odvolania. Údaje sa uchovávajú 180 dní.

1.10 E-mailový marketingový nástroj Evalanche

Používame e-mailový marketingový nástroj Evalanche. Poskytovateľom je SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (ďalej Evalanche). Pomocou služby Evalanche analyzujeme úspešnosť a dosah nášho newslettrových kampaní. Hodnotíme najmä to, či si otvárate newsletter alebo ako inak postupujete s newsletterom. Na tento účel spoločnosť Evalanche nastavuje a ukladá napríklad súbory cookie a webové signály (napríklad malé grafické prvky alebo pixely), aby umožnila štatistické prieskumy a mohla vytvárať profily záujmov. Môžeme pochopiť, ako reagujete na jednotlivé newslettre od nás (napr. či ste si newsletter otvorili alebo či ste si ho stiahli).

Spracovávame nasledovné údaje:
 • e-mailová adresa
 • priezvisko
Účelom tohto spracovania je možnosť spracovať a vyhodnocovať úspešnosť našich newslettrových kampaní a tým neustále optimalizovať našu newslettrovú ponuku.

Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu newslettra v príslušnom čísle newslettra s účinnosťou do budúcnosti. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré prebiehalo do vášho odvolania.

Údaje budú vymazané po 180 dňoch alebo ak svoj súhlas odvoláte.

1.11.1 Rezervácia seminárov a podujatí

Na našej stránke ponúkame možnosť rezervácie seminárov a podujatí (PCI Academie). Pri rezervácii sa nám odošlú nasledujúce údaje zadané do vstupnej masky:
 • adresa a fakturačné údaje
 • oslovenie, meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), e-mailová adresa, firma a rezervovaná akcia (názov, dátum, miesto)
 • údaje o účastníkovi
 • počet účastníkov
 • oslovenie, meno a priezvisko všetkých účastníkov
Okrem toho sa v čase rezervácie spracovávajú ďalšie platobné údaje (náklady na účastníka, celkové náklady) a nasledujúce údaje:
 • dátum a čas rezervácie.
Účelom tohto spracovania údajov je spracovanie vašej rezervácie, poskytnutie služby seminára/podujatia, ktoré ste si rezervovali
a plnenie príslušnej zmluvy.

Právnym základom spracúvania vašich údajov v súvislosti s rezerváciou seminárov a podujatí je článok 6 ods. 1 písmeno b GDPR.

Údaje budú uchovávané až do úplného ukončenia zmluvy a uplynutia príslušných obchodných a daňových období.

1.11.2 Okrem toho máte možnosť zaregistrovať sa na prijímanie e-mailov s propagačným obsahom o ponukách PCI Akadémie (napr. e-maily o reklamných kampaniach po účasti na seminári, e-maily s digitálnymi zhrnutiami obsahu seminárov, informačné bulletiny o témach PCI Akadémie atď.). Na tento účel používame Vami uvedenú e-mailovú adresu, Váš titul a Vaše priezvisko.

Právnym základom spracúvania Vašich údajov v súvislosti so zasielaním týchto e-mailov je Váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zaslaním príslušnej správy na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Údaje budú vymazané, ak svoj súhlas udelený v tejto súvislosti odvoláte.

2. Ako používame cookies na našej webovej stránke?

2.1 Cookies sú malé súbory, ktoré môže webová lokalita ukladať do vášho zariadenia. Keď navštívite našu webovú stránku, budeme vás informovať o tom, ako používame súbory cookie, prostredníctvom nášho cookie bannera. Banner a webová stránka rozlišujú jednotlivé súbory cookies podľa typu a poskytujú súhlas, ak to vyžaduje zákon. Cookies, ktoré vyžadujú súhlas, sú na našej webovej lokalite zakázané, kým neposkytnete predchádzajúci a výslovný súhlas.

Niektoré cookies sú vždy povolené, pretože sú nevyhnutné pre prevádzku a fungovanie webovej stránky. Právnym základom týchto cookies je článok 6 ods. 1 písmeno f GDPR (náš oprávnený záujem na správnom fungovaní webovej stránky). Nebudete teda požiadaní o udelenie súhlasu s povolením týchto cookies.

Ostatné cookies, ako napr. cookies na analýzu alebo meranie výkonu, sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako interagujete s našou webovou stránkou a umožňujú nám rozpoznať vás. Tieto informácie používame na optimalizáciu a prispôsobenie vášho zážitku z prehliadania a na analýzy a metriky našich návštevníkov na tejto webovej lokalite aj v iných médiách. Náš cookie banner vám ponúka možnosť udeliť alebo odmietnuť súhlas s aktiváciou týchto cookies, ako aj kedykoľvek svoj súhlas odvolať s účinnosťou do budúcnosti (pozri tiež časť 2.2). Môžete tam tiež kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Právnym základom pre tieto cookies je článok 6 ods. 1 písm. GDPR.

Ak odmietnete a nesúhlasíte s používaním súborov cookie na iné účely, ako je fungovanie tejto webovej stránky, vaše informácie nebudú pri návšteve tejto webovej stránky spracované na žiadny iný účel.

2.2 Ponúkame vám tiež možnosť upraviť nastavenia cookies priamo prostredníctvom nášho nástroja na správu súborov cookie: https://www.pci-sk.sk/sk/ochrana-udajov

Ak chcete zmeniť aj nastavenia prehliadača tak, aby odmietal alebo mazal cookies, pozrite si časť Pomoc a podpora vášho prehliadača, kde nájdete pokyny, ako zablokovať alebo odstrániť súbory cookie. Upozorňujeme, že ak vymažete alebo odmietnete cookies, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky, vrátane niektorých prispôsobených funkcií.

2.3 Nasledujúce cookies sú technicky absolútne nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie našej webovej stránky:

ID relácie Joomla (frontend)
Key: 32-znakový hash
Value: 32-znakový hash
Použitie: php relácia pre návštevníkov webu (frontend)
Miesto uloženia: cookie prvej účasti
Doba uloženia: do konca relácie prehliadača

ID relácie Joomla (backend)
Key: 32-znakový hash
Value: 32-znakový hash
Použitie: php relácia pre administrátorov (backend)
Miesto uloženia: cookie prvej účasti
Trvanie uloženia: do konca relácie prehliadača alebo manuálneho odhlásenia z backendu.

2.4 Ak ste súhlasili s ich používaním, používame nasledujúce súbory cookie:

Vybraté dokumenty
Key: vybrate dokumenty
Value: uložené ID dokumentov, oddelené čiarkou
Použitie: uloženie dokumentov pridaných do zoznamu vybratých ako ID.
Miesto uloženia: miestne úložisko
Trvanie uloženia: kým používateľ manuálne neodstráni zoznam sledovaných položiek

Porovnanie produktov
Key: porovnanie produktov
Value: uložené ID produktov oddelené čiarkou
Použitie: uloženie produktov pridaných do porovnania produktov ako ID.
Miesto uloženia: úložisko relácie
Doba uloženia: do konca relácie prehliadača

Formulár chatu: vstup používateľa
Key: pci.bt.chat-settings
Value: pole JSON s informáciami z chatovacieho formulára (targetGroup, InitialMessage, lastname, forename, email, privacyPolicyConfirmation)
Použitie: prenos používateľských informácií do chatovacieho systému BT
Miesto uloženia: úložisko relácie
Doba uloženia: do konca relácie prehliadača

Otvoriť nastavenia súborov cookie

2.5 Implementované technológie

reCAPTCHA

Popis služby
Ide o službu, ktorá kontroluje, či údaje zadal človek alebo automatizovaný program.

Spracovateľská spoločnosť
Google ​Ireland​ Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • ochrana proti botom
 • prevencia spamu
 • odhaľovanie podvodov
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • skripty
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • jazyk prehliadača
 • pluginy prehliadača
 • click path
 • dátum a čas návštevy
 • IP adresa
 • správanie používateľa
 • čas strávený na stránke
 • užívateľský vstup
 • informácie o zariadení
 • pohyby myši
 • geografická poloha
 • operačný systém zariadenia
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písm a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preniesť zozbierané údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenesú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali prípadne nárok na akékoľvek zákonné opravné prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ďalšie informácie o zárukách zabezpečenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa webovej lokality alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa webovej lokality.
 • Spojené štáty americké
 • Singapur
 • Taiwan
 • Čile
Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Kliknite sem a prečítajte si zásady používania súborov cookie spracovateľa údajov.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Informácie o ukladaní
Maximálna doba ukladania cookies: 5 mesiacov, 27 dní

Uložené informácie
Názov: _GRECAPTCHA; Tento súbor cookie je nastavený tak, aby spoločnosť Google mohla poskytnúť analýzu rizík o aktivitách pozorovaných službou Google reCAPTCHA; Typ: cookie; Trvanie: 5 mesiacov, 27 dní; Doména: google.com;

Tealium iQ Tag Management

Popis služby
Toto je služba správy tagov. S Tealium iQ sú meracie pixely (tagy) tretích strán centrálne spravované, kontrolované a načítané. To umožňuje kontrolovať rozhodovanie o zhromažďovaní údajov tretími stranami a cookies. Na aktiváciu funkcie je nastavený súbor cookie s názvom utag_main. Na poskytovanie služby je potrebný systém správy tagov, a preto ho nemožno deaktivovať.

Spracovateľská spoločnosť
Tealium Inc.
11096 Torreyana Road San Diego, CA 92121, Spojené štáty americké

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • spravuje tagy a skripty na tejto stránke
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • cookies
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • súhrnné údaje na spúšťanie tagov
 • čas a doba trvania návštevy webovej stránky
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno c GDPR
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Doba uchovávania cookie je 12 mesiacov.

Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Tealium Inc.
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://tealium.com/privacy-policy/

Kliknite sem a prečítajte si zásady používania súborov cookie spracovateľa údajov.
https://tealium.com/cookie-policy/


Platforma na správu súhlasu Usercentrics

Popis služby
Toto je služba správy súhlasov. Na webovej stránke sa ako spracovateľ používa Usercentrics GmbH na účely správy súhlasu.

Spracovateľská spoločnosť
Usercentrics GmbH
Sendlinger Str. 7, 80331 Mníchov, Nemecko

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • dodržiavanie zákonných povinností
 • ukladanie súhlasu
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • Local Storage
 • Pixel
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • údaje o prihlásení a odhlásení
 • URL adresa sprostredkovateľa
 • User Agent
 • užívateľské nastavenia
 • ID súhlasu
 • čas súhlasu
 • typ súhlasu
 • verzia šablóny
 • jazyk bannera
 • IP adresa
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno c GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje o súhlase (udelený súhlas a odvolanie súhlasu) sa uchovávajú po dobu jedného roka. Údaje sa potom okamžite vymažú.

Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Usercentrics GmbH
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://usercentrics.com/privacy-policy/


Flockler

Popis služby
Toto je sociálny agregátor a tvorca sociálnych webových stránok. Používateľom to umožnilo zhromažďovať, analyzovať a prezerať si sociálny obsah vytvorený používateľmi v ich službách

Spracovateľská spoločnosť
Flockler Oy
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Fínsko

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • optimalizácia
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • log súbor
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • IP adresa
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preniesť zozbierané údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenesú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali prípadne nárok na akékoľvek zákonné opravné prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ďalšie informácie o zárukách zabezpečenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa webovej lokality alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa webovej lokality.
 • Spojené štáty americké
Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Flockler Oy
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://flockler.com/privacy-policy


Google Maps

Popis služby
Ide o integrovanú mapovú službu.

Spracovateľská spoločnosť
Google Ireland Limited
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Írsko

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • zobrazenie máp
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • API
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • dátum a čas návštevy
 • informácie o polohe
 • IP adresa
 • URL
 • údaje o používaní
 • vyhľadávané výrazy
 • geografická poloha
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín

Táto služba môže preniesť zozbierané údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenesú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali prípadne nárok na akékoľvek zákonné opravné prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ďalšie informácie o zárukách zabezpečenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa webovej lokality alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa webovej lokality.
 • Spojené štáty americké
 • Singapur
 • Taiwan
 • Čile
Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Google Ireland Limited, Google LLC, Alphabet Inc
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Kliknite sem a prečítajte si zásady používania súborov cookie spracovateľa údajov.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Kliknite sem a dozviete sa ako môžete odvolať súhlas na všetkých doménach spracovateľskej spoločnosti.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Uložené informácie
 • Názov: NID; Tento súbor cookie sa používa na ukladanie používateľských preferencií.; Typ: cookies; Trvanie: 6 mesiacov;


HubSpot

Popis služby
Ide o marketing, správu obsahu, webovú analýzu a optimalizáciu pre vyhľadávače.

Spracovateľská spoločnosť
HubSpot, Inc.
25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Spojené štáty americké

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • marketing
 • štatistiky
 • analýza
 • optimalizácia
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
súhrnné použitie
 • typ prehliadača
 • identifikátor zariadenia
 • model zariadenia
 • operačný systém zariadenia
 • meno domény
 • prezerané súbory
 • frekvencia používania mobilnej aplikácie
 • geografická poloha
 • poskytovateľ internetových služieb
 • IP adresa
 • trvanie návštevy stránky
 • Informácie o mobilnej aplikácii
 • verzia operačného systému
 • údaje o výkonnosti
 • URL adresa sprostredkovateľa
 • čas prístupu alebo vyhľadania
 • odkiaľ bola aplikácia stiahnutá
 • clickstream dáta
 • udalosti vyskytujúce sa v rámci aplikácie
 • navigačné informácie
 • prezerané stránky
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia, Spojené štáty americké
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preniesť zozbierané údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenesú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali prípadne nárok na akékoľvek zákonné opravné prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ďalšie informácie o zárukách zabezpečenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa webovej lokality alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa webovej lokality.
 • Spojené štáty americké
Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • poskytovatelia služieb
 • partneri Hubspotu
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Informácie o ukladaní
 • Maximálna doba uloženia cookies: 1 rok, 1 mesiac
Uložené informácie
 • Názov: _hssc; Používa sa na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Tieto informácie pomáhajú zlepšovať webovú stránku.; Typ: cookies; Trvanie: session;
 • Názov: _hssrc; Používa sa na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Tieto informácie pomáhajú zlepšovať webovú stránku.; Typ: cookies; Trvanie: session;
 • Názov: _hstc; Používa sa na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Tieto informácie pomáhajú zlepšovať webovú stránku.; Typ: cookies; Trvanie: 1 rok, 1 mesiac;


HubSpot Forms

Popis služby
Toto je služba na vytváranie online formulárov.

Spracovateľská spoločnosť
HubSpot, Inc.
25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Spojené štáty americké

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • poskytovanie online formulárov
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • Tracking Pixel
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • údaje user agent
 • IP adresa
 • typ prehliadača
 • poskytovateľ internetových služieb
 • názov spoločnosti
 • HTML stránky
 • informácie zo zdrojov tretích strán
 • operačný systém zariadenia
 • údaje o používaní
 • telefónne číslo
 • URL adresa sprostredkovateľa
 • trvanie relácie
 • typ zariadenia
 • navštívené stránky
 • click path
 • názov domény
 • kontaktné informácie
 • dátum a čas návštevy
 • identifikátor zariadenia
 • geografická poloha
 • e-mailová adresa
 • údaje poskytnuté prostredníctvom formulárov na webovej stránke
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Spojené štáty americké
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preniesť zozbierané údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenesú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali prípadne nárok na akékoľvek zákonné opravné prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ďalšie informácie o zárukách zabezpečenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa webovej lokality alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa webovej lokality.
 • Spojené štáty americké
Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Hubspot, Inc.
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Uložené informácie
 • Názov: ; Typ: cookies; Trvanie: session;


LinkedIn Insight Tag

Popis služby
Toto je služba sledovania konverzií a retargetingu.

Spracovateľská spoločnosť
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place, Dublin 2, Írsko

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • marketing
 • retargeting
 • analýza
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • Cookies
 • Pixel
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • informácie o zariadení
 • IP adresa
 • URL adresa sprostredkovateľa
 • časová značka
 • Informácie o prehliadači
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Singapur, Európska únia, Spojené štáty americké
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané po 90 dňoch.

Prenos do tretích krajín

Táto služba môže preniesť zozbierané údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenesú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali prípadne nárok na akékoľvek zákonné opravné prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ďalšie informácie o zárukách zabezpečenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa webovej lokality alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa webovej lokality.
 • Singapur
 • Spojené štáty americké
Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Kliknite sem a prečítajte si zásady používania súborov cookie spracovateľa údajov.

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Kliknite sem a dozviete sa ako môžete odvolať súhlas na všetkých doménach spracovateľskej spoločnosti.
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Informácie o ukladaní
 • Maximálna doba uloženia cookies: 6 mesiacov
Uložené informácie
 • Názov: BizographicsOptOut; Tento súbor cookie sa používa na zistenie, či používateľ odmietol cielenú reklamu.; Typ: cookies; Trvanie: 10 rokov;
 • Názov: UserMatchHistory; Používa sa značkou LinkedIn Insight na poskytovanie podrobných prehľadov kampaní a objavovanie nových obchodných demografických údajov vrstvením údajov LinkedIn s údajmi o návštevníkoch webových stránok.; Typ: cookies; Trvanie: 30 dní;
 • Názov: U; Toto je identifikátor prehliadača pre používateľov mimo EÚ/EHP.; Typ: cookies; Trvanie: 2 mesiace, 29 dní;
 • Meno: li_sugr; Používa sa na vytvorenie pravdepodobnostnej zhody identity používateľa mimo EÚ/EHP.; Typ: cookies; Trvanie: 2 mesiace, 29 dní;
 • Názov: bscookie; Používa sa na zapamätanie, že prihlásený používateľ je overený dvojfaktorovou autentifikáciou.; Typ: cookies; Trvanie: 2 roky;
 • Meno: bcookie; Identifikačný súbor cookie prehliadača používaný na jedinečnú identifikáciu zariadení pristupujúcich na LinkedIn za účelom zistenie zneužitia.; Typ: cookies; Trvanie: 2 roky;


Matomo

Popis služby
Matomo je analytická služba s otvoreným zdrojovým kódom, ktorú používame na zhromažďovanie anonymných štatistík o našich návštevníkoch na zlepšenie webovej stránky.

Spracovateľská spoločnosť
PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11, 86159 Augsburg

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • štatistiky
 • webová analytika
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • Cookies
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • jazyk prehliadača
 • operačný systém
 • typ zariadenia
 • značka zariadenia
 • model zariadenia
 • rozlíšenie obrazovky
 • dátum a čas prístupu
 • navštívené stránky a poradie navštívených stránok
 • priemerný čas načítania
 • krajina pôvodu
 • IP adresa (skrátená na tri oktety)
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Nemecko
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • zwetschke GmbH & Co. KG, Proviantbachstraße 1 ½, 86153 Augsburg, DE


moin

Popis služby
Toto je služba chatbota.

Spracovateľská spoločnosť
knowhere GmbH
Steinhöft 9, 20459 Hamburg, Nemecko

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • poskytovanie služieb
 • komunikácia
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • cookies
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • história komunikácie
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • knowhere GmbH
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://www.iubenda.com/privacy-policy/59451072/legal?ifr=true&height=635&newmarkup=no


Seznam

Popis služby
Ide o český internetový portál s vyhľadávačom.

Spracovateľská spoločnosť
Seznam.cz, a.s.
Radlicka 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • propagácia značky
 • zobrazenie reklamy
 • natívna reklama
Použité technológie

Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • cookies
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • IP adresa
 • časová značka
 • ID retargetingu
 • ID článku
 • URL
 • typ stránky
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje sa uchovávajú 540 dní.

Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Seznam.cz, a.s.
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Kliknite sem a prečítajte si zásady používania súborov cookie spracovateľa údajov.
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Kliknite sem a dozviete sa ako môžete odvolať súhlas na všetkých doménach spracovateľskej spoločnosti.
https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/


Vimeo

Popis služby
Toto je služba prezerania video obsahu.

Spracovateľská spoločnosť
Vimeo LLC
556 West 18th Street, New York, New York 10011, Spojené štáty americké

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • zobrazenie videa
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • Cookies
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • informácie o prehliadači
 • jazyk prehliadača
 • typ prehliadača
 • informácie o súboroch cookie
 • informácie o zariadení
 • operačný systém zariadenia
 • informácie zo zdrojov tretích strán
 • IP adresa
 • navštívené stránky
 • URL adresa sprostredkovateľa
 • Informácie, ktoré používatelia poskytujú na stránke
 • vyhľadávania
 • geografická poloha
 • prezeraný obsah
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Spojené štáty americké
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preniesť zozbierané údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenesú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali prípadne nárok na akékoľvek zákonné opravné prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ďalšie informácie o zárukách zabezpečenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa webovej lokality alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa webovej lokality.
 • Spojené štáty americké
Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Vimeo LLC
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://vimeo.com/privacy

Kliknite sem a prečítajte si zásady používania súborov cookie spracovateľa údajov.

https://vimeo.com/cookie_policy

Kliknite sem a dozviete sa ako môžete odvolať súhlas na všetkých doménach spracovateľskej spoločnosti.
https://vimeo.com/cookie_policy

Informácie o ukladaní
 • Maximálna doba uloženia cookies: 2 roky
Uložené informácie
 • Názov: muxData; Tento súbor cookie sa používa v spojení s prehrávačom videa. Ak je návštevník pri sledovaní video obsahu prerušený, cookie si zapamätá, kde má začať video, keď návštevník video znova načíta; Typ: cookies; Trvanie: session; Doména: vimeo.com;
 • Názov: has_logging_in; Ukazovateľ, či sa návštevník niekedy prihlásil.; Typ: cookies; Trvanie: session; Doména: vimeo.com;
 • Názov: vuid; Registruje jedinečné ID, ktoré používa Vimeo.; Typ: cookies; Trvanie: 2 roky; Doména: vimeo.com;
 • Názov: player; Uloží predvoľby používateľa pri prehrávaní vložených videí z Vimeo.; Typ: cookies; Trvanie: 1 rok; Doména: vimeo.com;
 • Názov: is_logged_in; Nastaví sa po prvom nahraní používateľa; Typ: cookies; Trvanie: session; Doména: vimeo.com;


XiTi

Popis služby
Toto je služba analýzy webu.

Spracovateľská spoločnosť
AT Internet
86 avenue John Fitzgerald Kennedy, 33700 Mérignac, Francúzsko

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • analýza
 • správy
 • optimalizácia
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • Cookies
 • Local Storage
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • IP adresa
 • cookie ID
 • jedinečný identifikátor pre mobilné zariadenia
 • geografická poloha
 • typ prehliadača
 • počet navštívených webových stránok
 • click path
 • položky pridané do košíka
 • aktivita nákupného košíka na celom webe
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • AT Internet
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://www.atinternet.com/en/data-protection/


YouTube Video

Popis služby
Toto je služba prehrávača videa. Používatelia ho môžu použiť na sledovanie, zdieľanie, komentovanie a nahrávanie videí.

Spracovateľská spoločnosť
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko

Nižšie nájdete e-mailovú adresu poverenej osoby pre ochranu údajov spracovateľskej spoločnosti.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Účel údajov
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov.
 • zobrazenie videa
Použité technológie
Tento zoznam obsahuje všetky technológie používané touto službou na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú Cookies a Pixel umiestnené v prehliadači.
 • Cookies (ak nie je aktivovaný režim "Privacy-Enhanced")
Zhromažďované údaje
Tento zoznam obsahuje (osobné) údaje zhromažďované touto službou alebo prostredníctvom nej.
 • informácie o zariadení
 • IP adresa
 • URL adresa sprostredkovateľa
 • sledované videá
Právny základ
Požadovaný právny základ pre spracovanie údajov je uvedený nižšie
 • článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR
Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracovávajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom osobitne informovaní.
 • Európska únia
Doba uchovávania
Doba uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sú zhromaždené údaje uložené na spracovanie. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preniesť zozbierané údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenesú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali prípadne nárok na akékoľvek zákonné opravné prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ďalšie informácie o zárukách zabezpečenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa webovej lokality alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa webovej lokality.
 • celý svet
Príjemcovia údajov
Príjemcovia zhromaždených údajov sú uvedení nižšie.
 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Kliknite sem a prečítajte si zásady používania súborov cookie spracovateľa údajov.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Kliknite sem a dozviete sa ako môžete odvolať súhlas na všetkých doménach spracovateľskej spoločnosti.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informácie o ukladaní
 • Maximálna doba uloženia cookies: 8 mesiacov
Uložené informácie
 • Názov: __sak; Používa sa na ukladanie informácií o video preferenciách návštevníka.; Typ: web;
 • Názov: LAST_RESULT_ENTRY_KEY; Používa sa na uloženie používateľských nastavení pri získavaní videa z Youtube integrovaného na iných webových stránkach.; Typ: web;
 • Názov: yt-player-bandaid-host, yt-player-bandwidth, yt-player-headers-readable; Používa sa na určenie optimálnej kvality videa na základe nastavenia zariadenia a siete návštevníka.; Typ: web;
 • Názov: yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session- názov; Používa sa na uloženie predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.; Typ: web;
 • Názov: YEC; Používa sa na uloženie predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.; Typ: cookies; Trvanie: 1 rok, 1 mesiac;
 • Názov: CONSENT; Používa sa na zistenie, či návštevník prijal marketingovú kategóriu v banneri cookie. ; Typ: cookies; Trvanie: 2 roky;
 • Názov: DEVICE_INFO; Používa sa na sledovanie interakcie používateľa s vloženým obsahom.; Typ: cookies; Trvanie: 5 mesiacov, 26 dní;
 • Názov: remote_sid; Používa sa na implementáciu a funkčnosť videoobsahu YouTube na webovej stránke.; Typ: cookies; Trvanie: session;
 • Názov: test_cookie; Toto je test povolení nastavenia súborov cookie v prehliadači používateľa.; Typ: cookies; Trvanie: 1 deň;
 • Názov: VISITOR_INFO1_LIVE; Používa sa na meranie šírky pásma používateľov, aby sa zistilo, či získajú nové alebo staré rozhranie prehrávača.; Typ: cookies; Trvanie: 6 mesiacov;
 • Názov: YSC; Toto nastavuje video služba YouTube na stránkach s vloženými videami YouTube.; Typ: cookies; trvanie: session;
 • Názov: PREF; Používa sa na ukladanie informácií, ako je preferovaná konfigurácia stránky a nastavenia prehrávania, ako sú explicitné možnosti automatického prehrávania, náhodný mix a veľkosť prehrávača.; Typ: cookies; Trvanie: 8 mesiacov;
 • Meno: pm_sess; Používa sa na udržanie relácie prehliadania.; Typ: cookies; Trvanie: 30 minút;
 • Názov: CGIC; Používa sa na poskytovanie výsledkov vyhľadávania automatickým dokončovaním vyhľadávacích dopytov na základe počiatočného vstupu používateľa.; Typ: cookies; Trvanie: 6 mesiacov;
 • Názov: UULE; Používa sa na určenie geografickej polohy používateľa.; Typ: cookies; Trvanie: 6 hodín;

3. Ktorým príjemcom poskytujeme vaše údaje?

Osobné údaje uvedené v častiach 1.1 až 1.2 a 1.5 až 1.9. poskytujeme nášmu poskytovateľovi hostingu so sídlom v Európskej únii.
zwetschke:
WallCloud GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Schlag
Königsteiner Strasse 29
61382 Friedrichsdorf.

Tento spracovateľ údajov spracováva osobné údaje iba na základe našich pokynov a spracovávanie sa vykonáva v našom mene.

Osobné údaje uvedené v častiach 1.3 a 1.11 poskytujeme nášmu poskytovateľovi newsletterov SC-Networks GmbH so sídlom v Nemecku. Tento spracovateľ údajov spracováva osobné údaje iba na základe našich pokynov a spracovávanie sa vykonáva v našom mene.

Príjemcom osobných údajov uvedených v časti 1.4 je BT (Germany) GmbH & Co. oHG, Barthstr. 4, 80339 Mníchov.

Vo všetkých prípadoch môžu byť príjemcami údajov na požiadanie aj vládne orgány za predpokladu, že sú splnené zákonné požiadavky na zverejnenie.

4. Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále revidované v súlade s technologickým vývojom.

5. Aké sú vaše práva?

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte nasledujúce práva:

Právo na informácie: Máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame.

Právo na opravu: Ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné, máte právo na opravu.

Právo na vymazanie: V určitých prípadoch môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania: Toto právo zahŕňa obmedzenie použitia alebo spôsobu, akým sa používa. Toto právo je obmedzené na určité prípady a uplatňuje sa najmä v prípade, ak: (a) presnosť údajov je sporná počas trvania overovania, (b) spracovanie je nezákonné a odmietnete ich vymazať, (c) keď už nepotrebujeme údaje, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak je spracovanie obmedzené, môžeme údaje naďalej uchovávať, ale nie používať ich.

Právo na prenosnosť údajov: Toto právo znamená, že vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, prenášame v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely, ak je to technicky možné.

Právo namietať: Môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, ak sú spracovávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR alebo na účely priamej reklamy.

Právo odvolať súhlas: Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Uplatnenie týchto práv je pre vás bezplatné.

Ak chcete uplatniť svoje práva, podať sťažnosť alebo podať akúkoľvek inú žiadosť, kontaktujte nás e-mailom alebo nám napíšte - kontaktné údaje sú uvedené vyššie v časti 1. Nášho pracovníka povereného ochranou údajov môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 1.

Právo na odvolanie: Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov (prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 1).

6. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

V súvislosti s poskytovaním a používaním našej webovej stránky nedochádza v jednotlivých prípadoch k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania v zmysle čl. 22 GDPR.

Stav: Júl 2022
Kontakt