UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA, ZDRAVÝ ŽIVOT
Trvalá udržateľnosť je dlhé roky kľúčovou témou v korporátnej stratégii PCI. Pri vývoji nových produktov sa uprednostňujú environmentálne kompatibilné suroviny. Balenia sa vyrábajú z “Eco-friendly” recyklovateľných materiálov. Používame suroviny, ktoré sú regionálne dostupné a nevyžadujú si preto dopravu na veľké vzdialenosti.

Rozmiestnenie našich závodov zaručuje, že najbližšia PCI lokalita nie je nikdy príliš ďaleko. A ľahčené produkty znižujú navyše hmotnosť, ktorú je nutné dopraviť k zákazníkovi.
Kvalita a bezpečnosť

PCI produkty mali vždy vysokú kvalitu a zaručovali bezpečné spracovanie a dlhodobé výsledky. Moderné stavebné materiály, ako sú ľahčené a rýchlotuhnúce malty umožňujú efektívne spracovanie a jednoduchú manipuláciu na stavbe. Okrem svojich produktov poskytuje PCI distribútorom a remeselníkom aj spoľahlivé a dlhodobé partnerstvo. Profesionáli z PCI odovzdávajú zákazníkom svoje vedomosti a skúsenosti pri každodennom osobnom kontakte a taktiež aj na seminároch a školeniach, čím vytvárajú základy pre spoločný úspech.

Transparentnosť

Rovnako bezpečnosť je top prioritou PCI. To platí o bezpečnosti pri práci v našich závodoch, ako aj bezpečnom spracovaní našich výrobkov. Prispievajú k tomu práškové produkty s minimalizovanou prašnosťou a vylúčenie rozpúšťadiel. Senzibilizujúce zložky sa vylúčili alebo sa nahradili alternatívami.

Stavby pre zdravé bývanie

PCI produkty prispievajú k environmentálne citlivej výstavbe pre zdravé životné prostredie. Zvláštna pozornosť sa venuje produktom s nízkymi emisiami, ktoré spĺňajú požiadavky GEV-EMICODE triedy EC 1 alebo EC 1 PLUS. Aj značka “Modrý anjel” (RAL UZ 113), najmä pri produktoch pre PCI podlahové systémy potvrdzuje, že tieto výrobky významne prispievajú k zníženiu znečistenia vzduchu v interiéroch budov a tým aj k zdraviu užívateľov.

Certifikáciu

Trvalú udržateľnosť našich produktov potvrdzujú Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD), ktoré opisujú environmentálne vlastnosti a emisné správanie PCI produktov počas celého životného cyklu.

Systém riadenia zahŕňa ďalšie aspekty ako sú životné prostredie, energie, bezpečnosť a spoľahlivosť v súlade s normami ISO 9001: 2008 (Systém manažérstva kvality) a ISO 50001: 2011 (Systém energetického manažérstva).

Externú certifikáciu v závodoch Augsburg, Hamm a Lutherstadt Wittenberg vykonala podľa noriem ISO 9001 a ISO 50001 spoločnosť TÜV Süd.

Kontakt