Odborno-technickí poradcovia

Komplexné riešenia pre všetky typy stavieb

1. Mgr. Martin Švarc

Mobil: +421 918 700 111

 
2. Ľuboš Mako

Mobil: +421 918 585 451


3. Ing. Róbert Ševčík

Mobil: +421 918 594 016


4. Michal Moško

Mobil: +421 915 954 390


5. Miroslav Gašinec

Mobil: +421 903 776 800


6. Branislav Kudla

Mobil: +421 910 999 774


7. Ing. Dušan Gonda

Mobil: +421 903 621 456


8. Ing. Pavol Nováček

Mobil: +421 911 707 911


9. Ing. Branislav Várkoly

Mobil: +421 903 847 822


10. Tomáš Balint

Mobil: +421 911 808 911
Kontakt