PCI Apogel® Dübel

Poterové spony na dodatočné preklenutie škár v poteroch
PCI Apogel® Dübel
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • Zabraňuje vertikálnym pohybom (výškovým rozdielom) v poteroch v okolí škár.
  • Neobmedzuje horizontálny pohyb poteru vďaka pohyblivému uloženiu spojky v plastovom obale.

Farby: sivo-žlto-oranžová
Balenie: 1-kus
  • Do interiérov aj exteriérov.
  • Na dodatočné preklenutie škár v poteroch.
  • Na zamedzenie výškových rozdielov v poteroch v okolí škár.
  • Vhodné pre všetky druhy minerálnych poterov, aj vykurované potery.