PCI Armiermatte GFM

Výstužná rohož zo sklených vlákien do PCI samonivelizačných hmôt
PCI Armiermatte GFM
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
 • Odolná proti alkáliám - sklené vlákna vykazujú v alkalickom aj kyslom prostredí dlhodobú odolnosť.
 • Vysoká pevnosť v ťahu a vyšší modul pružnosti na zvýšenie pevnosti v ťahu a pri ohybe PCI samonivelizačných hmôt.
 • Nenáročná aplikácia.
 • Rýchly postup stavebných prác.
 • Vysoká pevnosť spoja (skúšobná správa TU München).
 • Malá hrúbka systému so samonivelizačnou hmotou od 5 mm.

PCI Armiermatte GFM:

 • So špeciálnym spojivom, ktoré udržiava sklené vlákna v tkanine, a ktoré sa pri kontakte s PCI samonivelizačnými hmotami bez rušivých účinkov rozpustí.
 • Žiadne poruchy spoja vďaka spolupôsobeniu armovacej tkaniny so skleným vláknom a PCI vyrovnávacou hmotou na jednej strane a PCI vyrovnávacou hmotou a penetrovaných podkladom na druhej strane.
 • Armovacie vlákna zostávajú vysoko koncentrované v spodnej časti vyrovnávacej vrstvy − plošne pôsobia vo všetkých vodorovných smeroch.
 • Úplné obalenie armovacích vlákien PCI samonivelizačnou hmotou.

PCI Armiermatte GFS:

 • Sklené vlákna na sieťke s nosným rúnom.
 • Jednoduchá manipulácia a uloženie do PCI samonivelizačných hmôt.
 • Nedochádza k vyplavovaniu výstužnej tkaniny.

Farby: biela
Balenie: 100-m-rolka
 • Na zosilnenie a zvýšenie pevnosti v ťahu PCI cementových samonivelizačných hmôt pri zhotovení vyrovnávacích vrstiev spojených s podkladom v hrúbkach od 5 mm.
  – na podkladoch s trhlinami a zmrašťovacími škárami
  – na podkladoch s rizikom tvorby trhlín a zmiešaných podkladoch
  – na mierne vibrujúcich podkladoch, resp. podkladoch s možnosťou vibrácií (napr. podlahy z palubových
  dosiek).

  PCI Armiermatte GFM:
 • Na podklady s trhlinami so šírkou do cca 3 mm a očakávanými malými pohybmi.

  PCI Armiermatte GFS:
 • Ako doplnok k PCI Armiermatte GFM v prípade trhlín so šírkou 3 až 5 mm a očakávanými väčšími pohybmi.