PCI Barraseal® Turbo

Flexibilná minerálna hydroizolačná stierka na vonkajšie steny pivníc, základy a betónové dielce
PCI Barraseal® Turbo
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
 • Dvojzložková, flexibilná reaktívna hydroizolácia stien pivníc, základov a betónových stavebných dielcov proti zemnej vlhkosti, vzlínajúcej priesakovej vode a tlakovej vode.
 • Neprepúšťa radón: vysoká ochrana zdravia.
 • Univerzálne použitie: ako spojovací mostík, hydroizolácia plôch, soklov, horizontálna hydroizolácia pod steny, hydroizolácia balkónov a terás, vhodná na lepenie drenážnych a izolačných dosiek a ako ochrana povrchu betónových stavebných dielcov.
 • Preklenutie 2 mm trhlín podľa skúšobných zásad FPD, trieda trhlín R3.
 • Spĺňa všetky požiadavky ako systém na ochranu povrchov triedy OS5b podľa Rili Sib.
 • Jednoduché spracovanie: aplikácia valčekom, štetcom alebo hladidlom.
 • Rýchlo tuhne: pri prácach pod časovým tlakom.
 • Kontrola schnutia: Po zmene farby je pripravená na ďalšiu vrstvu.
 • Dobrá priľnavosť: vhodná na minerálne a bitúmenové podklady.
 • Paropriepustná, odolná proti UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom.
 • Výdatná: Veľká hrúbka suchej vrstvy - cca 90 % nanášaného materiálu.
 • Na hydroizoláciu je možné nanášať ďalšie vrstvy - nátery, stierky, lepidlá.
 • Odolná proti mrazu a posypovým soliam: Chráni pred prenikaním škodlivých solí, napr. chloridov.

Poznámka: S Všeobecným osvedčením o skúškach stavebného dozoru podľa skúšobných zásad MDS, FPD a ÜBB. Systém povrchovej ochrany OS 5b podľa RiLi SIB.

Farby: sivá
Balenie: 20-kg-vedro
 • Do interiérov aj exteriérov, na steny a podlahy.
 • Na hydroizoláciu stien pivníc, základov a betónových stavebných dielcov podľa DIN 18533 trieda W1-E.
 • Ako hydroizolácia proti tlakovej vode podľa skúšobných zásad pre MDS, FPD a ÜBB.
 • Ako horizontálna hydroizolácia pod steny podľa DIN 18533 trieda W4-E.
 • Ako tesnenie pri prechode na vodu neprepúšťajúce komponenty (ÜBB) a stratené debnenia (FPD).
 • Ako flexibilná hydroizolácia soklov podľa DIN 18533 trieda W4-E.
 • Ako systém povrchovej ochrany OS 5b podľa RiLi SIB
 • Ako ochrana povrchu a ochrana proti chloridom podľa EN 1504-2 (tabuľka 5) pre železobetón.
 • Ako hydroizolácia nádrží podľa DIN 18535 do výšky vodného stĺpca 10 m (W1-B, W2-B).
 • Na lepenie ochranných, drenážnych a tepelnoizolačných dosiek (EPS, XPS, perimeter).
 • Na trhliny preklenujúcu hydroizoláciu starých poškodených hydroizolácií pivníc.
PCI Barraseal® Turbo
Flexibilná minerálna hydroizolačná stierka
na vonkajšie steny pivníc, základy a betónové dielce
Technický list: 512
Hrúbka vrstvy:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca * (kg):
zodpovedá
20-kg-vedro (ks):