PCI Carraflex®

Biele rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo na lepenie prírodného kameňa
PCI Carraflex®
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Modifikované polymérmi, zaručuje vynikajúcu priľnavosť, aj v prípade nesavých obkladov z prírodného kameňa ako sú granit alebo kremenec.
 • Biela farba, pri lepení bieleho mramoru kombinovanou metódou Buttering-Floating nepresvitá lepiace lôžko.
 • Pružné, preto sa ľahko spracováva.
 • Odolné proti trvalej vlhkosti a mrazu, univerzálne použiteľné v interiéroch aj exteriéroch, na steny aj podlahy.
 • Teplotná odolnosť: od -20 °C až do +80 °C.
 • Spĺňa kritériá na označenie C2FT S1 podľa normy DIN EN 12004.
 • Rýchlo tuhne.
 • Rýchlo vytvrdzuje, už po cca 6 hod. pochôdzne a škárovateľné.

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: biela
Balenie: 25-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Na lepenie kalibrovaného prírodného kameňa, najmä bieleho mramoru (napr. Bianco-Carrara, Ajax, Arabescato), ako aj Solnhofen dosiek a mramoru Jura metódou tenkovrstvového lepiaceho lôžka.
 • Na cementové potery, zbrúsené anhydritové resp. sadrové liate potery, betón, betónové dielce, pórobetón, vykurované potery, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, suché potery, izolačné dosky, sadrové dosky, sadrové omietky a na staré obklady a dlažby.
 • Vhodné do obytných aj obchodných priestorov, pivníc, podkroví, predsiení, kúpeľní, kuchýň, na schody a sokle.
 • Na keramické obklady a dlažby, ak sa požaduje biele, polymérmi modifikované lepiace lôžko.
PCI Carraflex®
Biele rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo
na lepenie prírodného kameňa
Technický list: 117
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
25-kg-vrece (ks):
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®
Názov (nicht übersetzt) Konformitätserklärung Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® Z1, PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment® M3 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS R) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS R) V kombinácii s produktom PCI Carraflex®