PCI Durapox® NT plus

Špeciálna dvojzložková epoxidová hmota s kremičitým pieskom na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb
PCI Durapox® NT plus
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Odolný proti chemikáliám, proti mnohým kyselinám, lúhom, tukom a olejom.
 • Vodotesný a zabraňujúci prenikaniu vodnej pary, chráni podklady citlivé na vlhkosť pred vlhkosťou a vodou.
 • Vysoko odolný proti obrusovaniu, aj proti rotačnému obrusovaniu, odolný proti čisteniu vysokotlakovým vodným lúčom.
 • Vytvrdzuje bez trhlín a tuhne bez zmrašťovania, veľmi vysoká priľnavosť k okrajom.
 • Odolný proti mrazu a poveternostným vplyvom, univerzálne použiteľný v interiéroch aj exteriéroch.
 • Vysoká mechanická pevnosť, vysoká priľnavosť k okrajom, malý modul pružnosti, tým prekonáva bežné cementové škárovacie hmoty.
 • Krémovitá konzistencia, jednoduché spracovanie, na šírky škár od 2 do 20 mm.
 • Poskytuje hladké a málo pórovité povrchy škár, ktoré sa ľahko čistia.
 • Nepatrný zápach, nezaťažuje zápachom pri spracovaní.
 • PCI Durapox® NT obsahuje len živice, po pridaní kremičitého piesku sa môže aplikovať z vytláčacej pištole alebo pomocou škárovacej stierky.
 • PCI Durapox® NT plus je systém obsahujúci živicu  s plnivom a pigmentami, nie je potrebné pridávanie žiadneho ďalšieho plniva.
 • Skúšky podľa DIN EN 12004: PCI Durapox® NT a PCI Durapox® NT plus vyhovujú triede R2T.
 • Odolnosť proti teplotným šokom, pri krátkom zaťažení prúdom horúcej pary.

Farby: 02 bahama-beige, 16 silbergrau, 22 sandgrau, 30 altweiss, 31 zementgrau, 47 anthrazit
Balenie: 4-kg-vedro
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Proti chemikáliám odolné a vodotesné lepenie a škárovanie keramických obkladov, dlažieb, mozaík a klinker pásikov a dosiek na cementové omietky, cementové potery a betón.
 • Na keramické obklady a dlažby v pivovaroch, mliekárňach a syrárňach, v závodoch na výrobu nápojov a ovocných štiav, v závodných kuchyniach, na bitúnkoch, v mäso a tukospracujúcom priemysle, v baterkárňach, galvanizovniach, farbiarniach, bieliarniach, garbiarstvach, papierňach, laboratóriách a v nemocniciach.
 • Na lepenie a škárovanie keramických obkladov a dlažieb na plavárňach, v termálnych a soľných kúpeľoch a kúpeľniach v nemocniciach ako aj v sprchovacích zariadeniach alebo saunách.
 • Na keramické obklady a dlažby v administratívnych budovách, hoteloch, školách, WC, čistiarňach odpadových vôd, kanalizáciách, maštaliach a na plochách vystavených pôsobeniu posypových solí.
PCI Durapox® NT plus
Špeciálna dvojzložková epoxidová hmota
s kremičitým pieskom na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb
Technický list: 220
Škárovanie (namiešaný materiál)
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
4-kg-vedro (ks):
Škárovanie (namiešaný materiál)
Šírka škáry (mm):
Hĺbka škáry (mm):
Formát obkladu/dlažby (cm):
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
4-kg-vedro (ks):
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus
Názov MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® Z1, PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment® M3 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor