PCI Durapox® Premium Multicolor

Epoxidová hmota na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb
PCI Durapox® Premium Multicolor
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • V 390 farebných odtieňoch, pri PCI Durapox® Premium Multicolor výber podľa želania.
 • V 17 farebných odtieňoch, v prípade PCI Durapox® Premium.
 • Veľmi príjemné škárovanie (ako cementové škárovacie hmoty).
 • Veľmi ľahké umývanie (ako cementové škárovacie hmoty).
 • Nezostáva zvyškový povlak*.
 • Brilantné farby a homogénny povrch škáry.
 • Takmer bez zápachu, pri spracovaní nie je spracovateľ vystavený nepríjemnému zápachu.
 • Veľmi ľahké čistenie (easy to clean effect).
 • Chemicky odolná, odolná proti mnohým kyselinám, alkáliám, tukom a olejom.
 • Neprepúšťa vodu, parotesná.
 • Vysokoodolná proti opotrebovaniu.
 • Skúšaná podľa DIN EN 12004: PCI Durapox® Premium (Multicolor) zodpovedá požiadavkám R2T.
 • Skúšaná podľa DIN EN 13888 RG.
 • UV stabilná
 • Veľmi nízke emisie, GEV EMICODE EC 1PLUS
 • Viac informácií:
  www.pci-multicolor.com

  * v spojení s PCI Durapox® Finish

Poznámka: PCI Durapox® Premium Multicolor, v 390 farebných odtieňoch PCI Durapox® Premium, 17 štandardných farebných odtieňov

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: 390 rôznych farebných odtieňov - viď vzorkovník PCI Multicolor
Balenie: 2-kg-vedro
 • Do interiérov a exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Špeciálne na škárovanie plôch s vysokými optickými nárokmi, napr. keramických obkladov/dlažieb, mozaiky, atď.
 • Na chemicky odolné a vodu neprepúšťajúce obkladanie stien a podláh.
 • Na keramické obklady/dlažby v pivovaroch, mliekárňach, syrárňach, pri výrobe nápojov, vo veľkokuchyniach, atď.
PCI Durapox® Premium Multicolor
Epoxidová hmota
na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb
Technický list: 478
Škárovanie (namiešaný materiál)
Šírka škáry (mm):
Hĺbka škáry (mm):
Formát obkladu/dlažby (cm):
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
2-kg-vedro (ks):
Lepenie obkladu/dlažby (namiešaný materiál)
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
2-kg-vedro (ks):
Hrúbka vrstvy (mm):
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
2-kg-vedro (ks):
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov (nicht übersetzt) Konformitätserklärung Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® Z1, PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment® M3 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor