PCI Elastoferm®

Hybridný SMP tmel na lepenie a utesnenie spojovacích škár
PCI Elastoferm®
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Vysokoelastický.
 • Pretierateľný.
 • Veľmi dobre sa aplikuje.
 • Dobrá odolnosť proti UV žiareniu.
 • Nezostáva vlákno medzi povrchom tmelu a špičkou trysky pri nanášaní.
 • Bez izokyanátov a rozpúšťadiel.
 • Odolný proti bežným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom pre domácnosť.
 • Veľmi nízke emisie, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Na utesnenie spojovacích škár pri oknách a dverách.
 • Na utesnenie spojovacích škár medzi stenou a podlahou.
 • Na utesnenie škár na fasádach.
 • Na elastické lepenie a tmelenie drevených a kovových podkladov.
 • Na elastické lepenie a fixáciu rôznych materiálov.
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI Elastoferm®