PCI Flexmörtel® S1 Flott

Flexibilné tekuté lepiace lôžko špeciálne pre veľkoformátové dlažby
PCI Flexmörtel® S1 Flott
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Stabilné, zabraňuje poklesu ťažkých a veľkoformátových dosiek.
 • Obzvlášť vysoký komfort spracovania, dlhá doba spracovateľnosti až 3 hodiny.
 • Rýchle tuhnutie, dlažby je možné škárovať už po cca 6 hod.
 • Na vyrovnanie nerovných podkladov pred a pokladanie profilovaných dosiek do lepiacich lôžok s hrúbkou 1 až 15 mm.
 • Pružné, vyrovnáva pnutia v dôsledku kolísania teplôt a vplyvom zmrašťovania v podklade.
 • Odolné proti vode a mrazu, použiteľné na podlahy v interiéroch aj exteriéroch.
 • Nahrádza kombinovanú metódu (Buttering-Floating).
 • Efektívne kryštalické viazanie vody.
 • Nízky obsah chrómanov.
 • Zodpovedá klasifikácii C2E S1 podľa EN 12004.
  – smernici "Flexibilné malty" Deutsche Bauchemie e.V.
  – skúšobným zásadám na udelenie Všeobecného osvedčenia o skúškach stavebného dozoru pre hydroizolácie spojené s poterom v spojení s PCI hydroizoláciami ako napr. PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2K Rapid, PCI Apoflex® F/W a PCI Pecilastic® W.

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá
Balenie: 20-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na podlahy.
 • Na pokladanie na cementové potery /cementové vykurované potery so zvyškovou vlhkosťou ≤ 4 % CM.
 • Špeciálne na pokladanie veľkoformátovej dlažby.
 • Na bezdutinové pokladanie veľkoformátovej dlažby; aj pre dlažbu s veľkými toleranciami ako Cotto alebo Terrazzo.
 • Na balkóny, terasy, podlahové vykurovanie, ako aj mechanicky vysoko namáhané plochy v oblasti priemyslu, ako sú haly, miestnosti a vchody priemyselných budov, tržníc, úradných a administratívnych budov.
 • Na pokladanie prírodných kameňov, ktoré nie sú citlivé na zmeny sfarbenia.
 • Na vyrovnanie nerovných podkladov pred pokládkou.
PCI Flexmörtel® S1 Flott
Flexibilné tekuté lepiace lôžko
špeciálne pre veľkoformátové dlažby
Technický list: 342
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
20-kg-vrece (ks):
Názov (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Predpisy a normy ISO 14025, EN 15804+A1 V kombinácii s produktom PCI Flexmörtel® S1 Flott
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) V kombinácii s produktom PCI Flexmörtel® S1 Flott