PCI Flexmörtel® S2

Extra vysokoflexibilné lepidlo na všetky keramické obklady a dlažby
PCI Flexmörtel® S2
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Zodpovedá C2TE S2 podľa EN 12004 a spĺňa požiadavky "Smernice pre flexibilné malty".
 • Stabilné, nedochádza k poklesu ťažkých podlahových dosiek.
 • Vysokopružné, vyrovnáva pnutia v dôsledku kolísania teplôt a vplyvom zmrašťovania v podklade.
 • Vysoká prídržnosť, dosahuje dvojnásobnú prídržnosť v ťahu v porovnaní s požadovanou.
 • Veľmi nízke emisie, GEV EMICODE EC1 Plus R.
 • Hrúbka lepiaceho lôžka 1 10 mm.
 • Nízky obsah chrómanov podľa TRGS 613.
 • Vodotesné a odolné proti teplotám od -30 °C do +80 °C.

Osvedčenia o skúškach sú k dispozícii na www.pci-augsburg.de.


EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá
Balenie: 20-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Na pokladanie na cementové potery / cementové vykurované potery vyzreté ≥ 3 dni (akonáhle sú pochôdzne).
 • Špeciálne na pokladanie veľkoformátovej dlažby na vykurované potery.
 • Na pokladanie keramických a tehlových obkladov / dlažieb, porcelánovej mozaiky, klinker pásikov a jemnej kameniny.
 • Na pokladanie v bazénoch, v okolí bazénov, miestnostiach s vlhkou prevádzkou a chladiarňach.
 • Na zbrúsené anhydritové resp. sadrové liate potery, betónové prefabrikáty, pórobetón, vykurované potery, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, suché potery, liaty asfalt (len v interiéroch), izolačné dosky, sadrové dosky a omietky a na staré obklady a dlažby.
 • Na pokladanie keramiky na PCI hydroizolácie spojené s podkladom a PCI oddeľovacie pásy.
 • Na opravy a vyrovnanie malých nerovností na stenách a podlahách pred pokladaním obkladov a dlažieb.
PCI Flexmörtel® S2
Extra vysokoflexibilné lepidlo
na všetky keramické obklady a dlažby
Technický list: 344
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
20-kg-vrece (ks):
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2
Názov (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Predpisy a normy ISO 14025, EN 15804+A1 V kombinácii s produktom PCI Flexmörtel® S2
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Flexmörtel® S2
Názov (nicht übersetzt) Konformitätserklärung Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® Z1, PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment® M3 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor