PCI FT® Extra

Flexibilné cementové lepidlo na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb
PCI FT® Extra
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Vysoká priľnavosť, vhodné aj na nenasiakavú keramiku a málo nasiakavé podklady (napr. hladký betón).
 • Flexibilné.
 • Odolné proti zaťaženiu, nie je potrebné klinovanie. Osadený obklad alebo dlažba hneď držia, ich polohu je ale možné korigovať.
 • Krémová, vláčna konzistencia, preto je ľahko spracovateľné.
 • Spĺňa
  – smernicu "Flexibilné malty" - Deutsche Bauchemie e. V.
  – podmienky na zaradenie do triedy C2 TE S1 podľa DIN EN 12004
  – podmienky na udelenie Všeobecného osvedčenia o skúške stavebného dozoru pre hydroizolácie spojené s podkladom v spojení s PCI hydroizoláciami ako napr.  PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2K, PCI Seccoral® 2K Rapid, PCI Pecilastic® W ako aj PCI Apoflex® F/W.
  Osvedčenia o skúškach sú k dispozícii na www.pci-augsburg.de. 

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá
Balenie: 25-kg-vrece
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny aj podlahy.
 • Na pokladanie nasiakavej aj nenasiakavej keramiky na PCI hydroizolácie spojené s podkladom: PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2K, PCI Seccoral® 2K Rapid, PCI Pecilastic® W ako aj PCI Apoflex® F/W.
 • Na cementové potery, zbrúsené anhydritové resp. sadrové liate potery, cementové omietky, betón, vykurované potery, liaty asfalt (len v interiéroch), sadrokartónové a sadrovláknité dosky, sadrové celostenové dosky a sadrové omietky.
 • Na lepenie izolačných dosiek z polyuretánovej peny (Perimeter) na vonkajších stenách pivníc,  na omietku, betón, murivo a izolačné stierky.
 • Na izolačné dosky z minerálnej vlny, napr. Isover, Knauf alebo Rockwool.
 • Na expandovaný polystyrén, napr. Styropor alebo Hostapor.
 • Na extrudovaný polystyrén, napr. Styrodur.
 • Hrúbka lepiaceho lôžka: 1 až 5 mm.
PCI FT® Extra
Flexibilné cementové lepidlo
na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb
Technický list: 114
Ozubenie:
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
25-kg-vrece (ks):
Názov (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Predpisy a normy ISO 14025, EN 15804+A1 V kombinácii s produktom PCI FT® Extra