PCI Gisogrund® 404

Špeciálny penetračný náter na savé a nesavé podklady
PCI Gisogrund® 404
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Videá
Certifikáty
 • Neobsahuje rozpúšťadlá podľa TRGS 610; Giscode D 1. 
 • Veľmi nízke emisie; GEV EMICODE EC 1 PLUS.
 • EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 2 g/l.
 • Riediteľný vodou, riedenie sa určí podľa savosti podkladu. 
 • Vysoká pevnosť spoja, zaručuje spoľahlivé priľnutie obkladov a dlažieb na daný podklad. 
 • Kontrolná fialová farba, dobrá kontrola napenetrovanej plochy. 

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: fialová
Balenie: 20-l-vedro/ 5-l-vedro/ 1-l-sáčok
 • Do interiérov aj exteriérov. 
 • Na savé a slabo savé betónové podklady a potery. 
 • Špeciálny penetračný náter pre PCI Zemtec® 1K, PCI Zemtec® 180, PCI Periplan®, PCI Periplan® Extra, PCI Periplan® Plus, PCI Periplan® Fein, PCI Periplan® Multi a PCI Periplan® White. 
 • Špeciálny penetračný náter na anhydritové, asfaltové, magnezitové potery ako aj vykurované konštrukcie pre vyrovnávacie hmoty a lepidlá na obklady a dlažby. 
 • Špeciálny penetračný náter na podlahy z palubových, drevotrieskových a OSB dosiek. 
 • Špeciálny penetračný náter na nesavé podklady, ako sú keramické obklady a dlažby pre následné vyrovnávacie hmoty.
 • Vhodná na použitie na lodiach, spĺňa požiadavky Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.
PCI Gisogrund® 404
Špeciálny penetračný náter
na savé a nesavé podklady
Technický list: 516
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (l):
zodpovedá
20-l-vedro (ks):
5-l-vedro (ks):
1-l-sáčok (ks):
Fußboden grundieren vor dem Fliesen-Legen
Názov (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Predpisy a normy ISO 14025, EN 15804+A1 V kombinácii s produktom PCI Gisogrund® 404
Názov (nicht übersetzt) Konformitätserklärung Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Názov MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Gisogrund® 404
Názov MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Predpisy a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c V kombinácii s produktom PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® Z1, PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment® M3 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Epoxigrund Rapid, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor