PCI Gisogrund® PGM

Základový penetračný náter na savé podklady, na steny, stropy a podlahy
PCI Gisogrund® PGM
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
 • Bezrozpúšťadlová vodou riediteľná základová penetrácia. (Nezaťažuje okolie ani spracovateľa parami rozpúšťadiel. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru ani výbuchu.)
 • Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu. Spevňuje podklad.
 • Chráni tenkovrstvové maltové lôžka alebo vyrovnávacie stierky pred rýchlym vysýchaním, zabraňuje skráteniu doby lepivosti, zlepšuje priľnavosť a zabraňuje tvorbe zmrašťovacích trhlín.
 • Zabraňuje vytváraniu vzduchových bublín pri vyrovnávaní podkladov samonivelizačnými stierkami radu PCI.

Farby: biela
Balenie: 20-kg-vedro/ 10-kg-vedro/ 5-kg-vedro/ 1-kg-vedro
 • Na vnútorné a vonkajšie použitie.
 • Na steny, stropy a podlahy.
 • Na penetráciu sadrových omietok, sadrokartónov a sadrových tvaroviek, pórobetónu, betónu, anhydritových poterov, omietky a muriva pred pokladaním keramických obkladov.
 • Na penetráciu savých podkladov v systéme zatepľovania fasád.
 • Na základovú penetráciu omietkových podkladov pred nanesením tenkovrstvových aplikácií.
 • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou cementových samonivelizačných podlahových stierok a ďalších hydraulicky tvrdnúcich mált a anhydritových poterov.
 • Na povrchové spevnenie kriedujúcich a prašných podkladov.
 • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou fasádnych, vnútorných farieb a tapiet.