PCI Gisogrund® Rapid

Bleskový penetračný náter na cementové a sadrové podklady
PCI Gisogrund® Rapid
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Veľmi rýchlo vytvára pevný povlak - minerálne podklady sú už po 5 min pripravené na nanášanie PCI lepidiel alebo stierkových hmôt. 
 • Bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610, Giscode D1. 
 • Veľmi nízke emisie: GEV EMICODE EC1
 • 2004/42/IIA(g)(50/30): < 2 g/l.
 • Ružová kontrolná farba umožňuje ľahkú kontrolu napenetrovaného povrchu. 
 • Záruka priľnavosti - PCI lepidlá na obklady a dlažby a stierkové hmoty pevne držia na plochách napenetrovaných s PCI Gisogrund Rapid. 
 • Chráni tenkovrstvové lepiace lôžko alebo vyrovnávaciu hmotu pred príliš rýchlou stratou vody, predlžuje dobu lepivosti, zlepšuje priľnavosť a zabraňuje tvorbe trhlín vplyvom zmrašťovania.
 • Obmedzuje tvorbu vzduchových bublín a rýchle odvádzanie vody pri vyrovnávaní podkladu.
 • Ihneď pripravený na použitie. 
 • Kontrolná farba ružová, umožňuje dobrú kontrolu plochy.
 • Malý sklon k prskaniu pri aplikácii.
 • Zodpovedá norme DIN 18 157-1.  

EMICODE: EC1
Farby: ružová
Balenie: 5-l-kanister/ 1-l-sáčok
 • Do interiérov aj exteriérov.
 • Na steny aj podlahy.
 • Na penetráciu cementových a kalciumsulfátových poterov, betónu, pórobetónu, muriva, minerálnych omietok, betónových dosiek, sadrových, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek ako príprava pred lepením obkladov a dlažieb. 
 • Na penetráciu betónových podláh, cementových a kalciumsulfátových poterov pred aplikáciou PCI samonivelizačných a stierkových hmôt na vyrovnanie podláh ako aj iných hydraulicky tvrdnúcich mált. 
PCI Gisogrund® Rapid
Bleskový penetračný náter
na cementové a sadrové podklady
Technický list: 518
Sadrové podklady, anhydritové potery a potery so starými zvyškami lepidiel
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo v priemere cca (l):
zodpovedá
5-l-kanister (ks):
1-l-sáčok (ks):
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1) V kombinácii s produktom PCI Gisogrund® Rapid