PCI Lastogum®

Vodotesná, pružná náterová izolácia pod keramické obklady v sprchách a kúpeľniach
PCI Lastogum®
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Kalkulačka
Na stiahnutie
Certifikáty
 • Vodotesná, chráni podklady citlivé na vlhkosť. 
 • Pružná, vyrovnáva napätia, objemové zmeny podkladu, kolísanie teplôt a otrasy. 
 • Prekleňuje trhliny, vysoká bezpečnosť taktiež pri dodatočne vznikajúcich trhlinách v podklade.
 • Pripravená na okamžité použitie, ľahko sa nanáša valčekom, štetkou alebo hladidlom. 
 • V dvoch farbách, uľahčuje optickú kontrolu hrúbky vrstvy. 
 • Odolná proti vápennej vode, zaručuje priľnutie medzi ochrannou vrstvou a pokladacou maltou pri stálom prevlhčení lepiaceho lôžka. 
 • Bezrozpúšťadlová, nezaťažuje okolie a je zdravotne nezávadná pri spracovaní. 
 • Spĺňa podmienky na udelenie všeobecného osvedčenia o skúške stavebného dozoru pre spojené hydroizolácie v spojení s lepidlami PCI Carraflex®, PCI Carrament®, PCI Flexmörtel® S1, PCI Flexmörtel® S1 Rapid, PCI FT® Extra, PCI FT® Flex, PCI Nanolight®, PCI Nanolight® White.

Poznámka: So Všeobecným osvedčením o skúškach stavebného dozoru.

EMICODE: EC1 PLUS
Farby: sivá, biela
Balenie: 25-kg-vedro/ 8-kg-vedro/ 4-kg-vedro
 • Tekutá plošná hydroizolácia do vlhkých a mokrých priestorov spracovateľná valčekom, štetkou a hladidlom. 
 • Do interiérov. 
 • Na steny a podlahy. 
 • Do priestorov, nepodliehajúcich stavebnému dohľadu podľa ZDB listu “Spojené hydroizolácie“, pre triedu zaťaženia vlhkosťou A0. 
 • Trieda zaťaženia A stena podľa skúšobných zásad na udelenie Všeobecného osvedčenia o skúške stavebného dozoru.
 • Použiteľná pre triedy pôsobenia vody WO-I, W1-I, W2-I (stena) podľa DIN 18534.
 • Použiteľná až do triedy zaťaženia W4 podľa rakúskej normy B 3407.
 • Do vlhkých priestorov s beztlakovou vodou, ako sú napr. kúpeľne, sprchy v domácnostiach, v hoteloch, domovoch sociálnej starostlivosti a v nemocniciach. 
 • Na savé podklady citlivé na vlhkosť, napr. sadrové omietky, sadrové prvky, sadrovláknité a sadrokartónové dosky (napr. Rigips), drevotrieskové dosky, anhydritové potery vo vlhkých obytných priestoroch. 
 • Na minerálne nasiakavé podklady napr. betón, poter, cementové omietky, pórobetón, cementové stierkové hmoty ako napr. PCI Pericret® prípadne PCI Nanocret® FC a samonivelizačné vyrovnávacie hmoty, napr. PCI Peripan® fein a PCI Periplan®.
PCI Lastogum®
Vodotesná, pružná náterová izolácia
pod keramické obklady v sprchách a kúpeľniach
Technický list: 177
Plocha (m²):
Váš výsledok:
Potrebné množstvo cca (kg):
zodpovedá
25-kg-vedro (ks):
8-kg-vedro (ks):
4-kg-vedro (ks):
Názov Európske technické posúdenie ETAG 022-1 Predpisy a normy ETAG 022-1 V kombinácii s produktom PCI Lastogum®
Názov Licenčné GEV EMICODE (EC1 PLUS ) Predpisy a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS ) V kombinácii s produktom PCI Lastogum®