PCI Multicret® Multi

Lepiaca a armovacia stierková hmota na zatepľovacie systémy
PCI Multicret® Multi
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • Mrazuvzdorná.
  • Stabilná a pevná, práca s izolačnými doskami je jednoduchá a rýchla.
  • Vysoká rýchlosť práce pri aplikácii armovacej stierky vďaka jej technickým parametrom.
  • Vysoká paropriepustnosť.

Farby: sivá
Balenie: 25-kg-vrece
  • Na vnútorné a vonkajšie použitie.
  • Na steny a stropy na lepenie a armovanie izolačných dosiek z fasádneho expandovaného polystyrénu (bieleho aj sivého), extrudovaného polystyrénu a minerálnej vlny.
  • Ako armovacia stierka na vytváranie základnej výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch.
  • Podklad pre tenkovrstvové finálne omietky.
  • Na zhotovenie stierkovej vrstvy na rovnom murive a pevných omietkach.
  • Vhodná aj do oblasti soklov.