PCI Multicret® UP

Špeciálna prísada - aditívum na urýchlenie schnutia cementových lepidiel a stierok
PCI Multicret® UP
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • Špeciálna tekutá prísada – aditívum na urýchlenie schnutia cementových lepiacich a stierkovacích hmôt PCI používaných pri montážach zatepľovacích systémov z EPS a minerálnej vlny pri aplikáciách pri nízkych teplotách od +1 °C do +5 °C.
  • Spotreba: 0,2 l prísady na 25 kg lepiacej alebo stierkovacej hmoty.
  • Do času konečného vytvrdnutia – cca 48 hod. – nesmú klesnúť teploty pod +1 °C.

Farby: transparentná
Balenie: 3-l-kanister
  • Prísada PCI Multicret® UP je určená ako prísada do cementových lepidiel a stierkových, armovacích hmôt PCI Multicret®.
  • Používa sa na urýchlenie schnutia lepidiel a stierok radu PCI Multicret® pri montáži ETICS PCI MultiTherm® pri nízkych teplotách (od +1 °C).
  • Prípravok používať len na daný účel. Iné použitia prípravku nie sú prípustné!