PCI Multiputz® UP UNI

Špeciálna prísada – aditívum na urýchlenie schnutia vybraných pastovitých omietok a penetrácie
PCI Multiputz® UP UNI
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Vlastnosti produktu
Rozsah použitia
Na stiahnutie
  • Špeciálna tekutá univerzálna prísada – aditívum určená do silikónových a akrylátových pastovitých omietok PCI Multiputz® ZS; ZA; RS; RA; ZM; RM; NoBio Z a do penetrácie PCI Multigrund® PGU.
  • Zvyšuje rýchlosť vysychania zmesí pri aplikáciách pri nízkych teplotách +1 °C až +8 °C.
  • Počas zasychania – cca 8 hod. – nesmú klesnúť teploty pod +1° C.

Farby: transparentná
Balenie: 0,50-l-fľaša
  • Prísada na urýchlenie schnutia vybraných pastovitých omietok PCI Multiputz® a penetrácie PCI Multigrund® PGU pri aplikácii pri nízkych teplotách (od +1 °C do +5 °C).
  • Aditívum PCI Multiputz® UP UNI je možné pridávať do 25 kg bielych alebo prefarbených pastovitých omietok PCI Multiputz® ZS, RS, ZA, RA, ZM, RM, ZX, RX a NoBio Z alebo do disperznej penetrácie s granulátom PCI Multigrund® PGU.
  • Prípravok používať len na daný účel. Iné použitie prípravku je neprípustné!